Steentijd vindplaats Vuchtpolder herontdekt.

07-02-2020

In de jaren ’80 werd door amateur-archeoloog en steentijdspecialist Ton Reijers in de Vuchtpolder een vindplaats van vuurstenen werktuigen ontdekt. Echter na zijn overlijden (waarvan we in het voorjaar van 2019 al melding maakte), tijdens de overdracht van zijn collectie en documentatie bleek deze vindplaats "onvindbaar". Alle overige vondsten waren nauwkeurig op topografische kaarten vastgelegd. Deze vondsten echter hadden alleen de aanduiding Vuchtpolder. En die is erg groot.....
Na contacten met steentijdspecialisten die toendertijd ook actief waren, zijn we zelf de polder ingetrokken naar de meest kansrijke locatie. En met een positief resultaat. Er werden direct enkele werktuigen gevonden die qua datering en vuursteensoort matchten met de vondsten van 40 jaar geleden. Zo kan deze vindplaats nauwkeuriger worden beschreven en beter gemonitord worden.

Vuursteen20 Pieter
Werktuigen uit twee periodes of culturen, nl. de 12.000 jaar oude Tjonger-Federmessercultuur en jongere werktuigen uit het Mesolithicum. (9000 v.Chr. -5300 v. Chr.).Op de tekening ziet u de recente vondsten in de vorm van een steker en enkele schrabbers. (Tekeningen Pieter Dijkstra)
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven