20 augustus 2014

Op Reis

Open Monumentendag heeft in 2014 als thema Op Reis. De Gemeente Breda heeft ook dit jaar weer een bijzonder programma samengesteld. Vanwege het jaarlijks groeiende aantal bezoekers voor dit gratis Lees meer

15 augustus 2014

Quickscan bouwblok Karrestraat

In eennieuwsbericht van 22 december 2013 meldden we al dat het bouwhistorisch onderzoek in het eerste bouwblok, Korte Brugstraat Grote Markt Ridderstraat Karrestraat, positieve resultaten had Lees meer

11 augustus 2014

Een bijzonder verhaal: Japan Soya kruikjes

Dhr. en mevr. Van Meel lazen afgelopen dinsdag 5 augustusmet verbazing een artikel inBN de Stem over de tentoonstelling Archeologisch onderzoek aan de Viandenlaan.Bij het artikel stond namelijk Lees meer

4 augustus 2014

De geheime gangen onder Breda: een urbane mythe

Op 23 juli 2014 werd in het Chassé Cinema de documentaire Kelders, Gangen & Hosties gepresenteerd. Twee verslaggevers van BN/de Stem, Edine Wijnands en CornLuyken, zochten in hun vrije tijd naar de Lees meer

30 juli 2014

Roken langs de Haagweg

Vorige week is het tweede deel van het archeologisch onderzoek aan het Dr. Ingen Houszplein uitgevoerd. Eerder deze maand werd al de gedempte gracht vanverdedigingswerk Lunet A aangetroffen onder het Lees meer

22 juli 2014

Tentoonstelling over het archeologisch onderzoek Viandenlaan in het stadsarchief

Vanaf 22 juli tot begin september 2014 is er in het Stadsarchief Breda een expositie te zien over de vondsten en sporen uit de middeleeuwen en van de Oude Pastorie van het Ginneken.Op het terrein van Lees meer

22 juli 2014

Akkerweg en graanschuurtje gevonden aan de Lage Kant

Vorige week zijn bij opgravingen aan de Lage Kant een akkerweggetje en een graanschuurtje gevonden.Het akkerweggetje heette het Lagekantstraatje en was op de kadastrale minuut van 1824 te herkennen. Lees meer

18 juli 2014

Kunst op de Vuilnisbelt

Al eerder deden we een oproep om kunst te melden uit de Wederopbouwtijd. Aan veel gebouwen in Breda bevinden zich kunstwerken in de vorm van gevelstenen, mozaken of muurschilderingen uit de jaren Lees meer

4 juli 2014

Update: monumentale bank op Stadserf hersteld

De vernielde stenen bank op het Stadserf is inmiddels hersteld. Hier zit u dhr. Ad Hoevenaar bezig met de Lees meer

4 juli 2014

Verdedigingswerk onder Dr. Jan Ingen Houszplein

Bij recente opgravingen op het Dr. Jan Ingen Houszplein aan de Haagweg is de gedempte gracht aangetroffen, die onderdeel uitmaakte van het verdedigingswerk Lunet A. Lunet A maakte onderdeel uit van Lees meer

27 juni 2014

Monumentale bank Stadserf beschadigd door brand

Op vrijdag 13 juni is op het Stadserf, het pleintje achter het oude Stadhuis op de Grote Markt, door vandalisme een scooter in vlammen opgegaan. Ook een fiets werd het slachtoffer. Erger is dat door Lees meer

26 juni 2014

archeologie in Wolfslaar

Bij hetBezoekerscentrum Wolfslaar ishet verhaalte zien van de strijd om Breda in de Tachtigjarige Oorlog, vooral toegespitst op de akker bij Wolfslaar. Daar zijn enkele jaren geleden sporen uit deze Lees meer

26 juni 2014

nieuwe tentoonstelling Stadsarchief Breda

In het Stadsarchief is een nieuwe tentoonstelling van werk vanstudenten van AKV Sint Joost te zien. In hun werk proberen zij het veranderende tijdsbeeld van de stad in beeld te brengen. Zie voor Lees meer

20 juni 2014

Vindplaatsenkaart Breda geactualiseerd

Deze week is de actuele archeologisch puntenkaart online gezet. Op deze gemeentelijke kaart staan alle bekende vindplaatsen vermeld waar een of andere vorm van archeologisch onderzoek heeft Lees meer

19 juni 2014

Archeologisch onderzoek in Bavel

Archeologisch onderzoek aan de voet van de Bavelse berg. Vanwege de ontwikkeling van een groot gebied aan de Dorstseweg in Bavel, heeft er in mei een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Lees meer

19 juni 2014

Archeologie langs de HSL

Eind mei heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden op een akker aan de Heilaar-Noordweg, op het bedrijventerrein Heilaar. Dit gebied grenst in het oosten aan de locatie waar in 2006 een Lees meer

16 juni 2014

De Meest Onbekende Boulevard van Breda

Het Liesbos wordt van noord naar zuid en van oost naar west doorsneden door een stelsel van brede dreven. Deze hebben al vanouds hele praktische namen: Huisdreef, Nieuwe Dreef, Torendreef enzovoorts. Lees meer

13 juni 2014

Bewoning uit de IJzertijd aan de Galderseweg

Op het terrein van hockeyclub Zwart Wit zijn afgelopen week sporen gevonden van minimaal n boerderij uit de Midden IJzertijd (5e-3e eeuw voor Christus). Het is voor het eerst dat bij onderzoek aan de Lees meer

13 juni 2014

Mooi Middeleeuws !

Bij het documenteren van archeologische vondsten die al lang geleden zijn opgegraven komen er altijd weer verrassende objecten tevoorschijn. Dit vroeg 15e eeuwse mes kan zeker tot n van de Lees meer

10 juni 2014

Uit een oude doos (3)

De inhoud van een vroeg 20e eeuwse kelder zou nooit het archeologische nieuws halen maar bij Erfgoedweb werkt het toch iets anders. Daarom dit bericht over een groot aantal flessen en flesjes, in Lees meer

Nieuwsbrief