30 september 2016

30 nieuwe pagina's met historische straatnamen op Erfgoedweb

Op Erfgoedweb zijn meer dan dertig pagina's met de geschiedenis en naamsverklaring van straten toegevoegd. In dit geval betreft het straten 'binnen de singels'. Daarmee is het totaal van straatbeschrijvingen in de Gemeente Breda op 280 gekomen. U kunt de straten vinden via het 'Zoeken in het archief... Lees meer

23 september 2016

Uit een oude doos (9)

Soms komen er uit de vondstdozen van oude opgravingen weer prachtige objecten tevoorschijn.  Dat toont ook weer het belang aan om alle archeologische vondsten, en hun bewaarplek, goed te inventariseren. Ditmaal gaat het om een  Lees meer

19 september 2016

Toen & Nu in een moderne variant

Gebouwen, straten en pleinen zijn de afgelopen honderd jaar in een hoog tempo veranderd. Om deze ontwikkelingen goed waar te nemen vervaardigt Erfgoedweb schuifplaatjes. Sleep oud en nieuw over elkaar heen en verwonder jezelf......  Lees meer

16 september 2016

Zonder boer geen voer

De tentoonstelling 'Zonder boer geen voer' over archeologie en landbouw in West-Brabant is in Oudenbosch van start gegaan. Het wordt een rondreizende tentoonstelling, die op vele plaatsen in West-Brabant te zien zal zijn. Lees meer

7 september 2016

Middeleeuwse sporen in Prinsenbeek

Voor aanvang van de herontwikkeling van het oude Hagedonk aan de Nassaustraat te Prinsenbeek hebben archeologen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij sporen uit vermoedelijk de middeleeuwen tevoorschijn kwamen. Lees meer

7 september 2016

Verloren Kost riool ontdekt bij Gasthuispoort

De afgelopen week is er na de sloop van het pand aan de Gasthuispoort (bekend als het 'pand Hendriks') een kelder blootgelegd, waarin het overwelfde watertje de Verloren Kost nog aanwezig was. Bij de bouw van deze kelder, nog behorende bij de brouwerij de Witte Hengst is rekening gehouden met dit ri... Lees meer

6 september 2016

Open Monumentendag 2016: Ulvenhoutse molen De Korenbloem genomineerd voor prijs

De met Open Monumentendag opengestelde Ulvenhoutse molen De Korenbloem is als enige Brabantse molen genomineerd voor de Bank Giro Loterij Molenprijs 2016! Lees meer

1 augustus 2016

Sporen oudere fasen Valdijk

Aan de Valdijk in Prinsenbeek wordt op dit moment het oude riool vervangen. Door deze werkzaamheden wordt onder een groot deel van de Valdijk en het zuidelijke deel van de Loopstraat tot wel drie meter diepte gegraven. Dit geeft de archeologen mooi de kans om even mee te kijken. Lees meer

19 juli 2016

Keldertje onder Oude Vest

Bij werkzaamheden op de Oude Vest zijn delen van een keldertje en een muurtje gevonden.  Lees meer

12 juli 2016

MOTI Breda: Een Nassaukunstwerk vertaald naar het heden

Het museum MOTI aan de Boschstraat presenteert (in het kader van het Jheronimus Bosch 500-jaar) tot 31 december 2016 de tentoonstelling ‘Nieuwe Lusten’. Het schilderij ‘De Tuin der Lusten’ is rond 1480-1490 geschilderd door Jheronimus Bosch in opdracht van graaf Hendrik III van Nassa... Lees meer

12 juli 2016

Stadsarchief Breda: Bredasche Courant digitaal

Het Stadsarchief Breda bezit papieren exemplaren van de Bredasche Courant, een belangrijke bron van informatie voor historisch onderzoekers. Deze krant verscheen van 1792 tot 1966. De jaargangen 1914-1939 en 1945-1950 zijn nu gedigitaliseerd (als onderdeel van het grote Metamorfoze-project van de Ko... Lees meer

6 juli 2016

Begraven bij het Zwartzusterklooster

In de zomer van 2015 is tijdens archeologisch onderzoek, uitgevoerd ter plaatse van het nieuwbouwproject Gasthuyspoort aan de Vlaszak, een deel van een begraafplaats opgegraven. Lees meer

24 juni 2016

Noodmunten Tachtigjarige Oorlog

Noodmunten uit Tachtigjarige Oorlog zijn nu te zien in het Breda's Museum Lees meer

24 juni 2016

Straatnamen en dialect

Veel straatnamen in Breda zijn door dialect gekleurd. Dat heeft verschillende oorzaken. Sommige straten zijn al zo oud, dat ze dateren van vóór de invoering van het huidige Standaardnederlands. Andere straatnamen zijn moderner, maar toch nog regionaal gekleurd. Ook het hergebruik van o... Lees meer

9 juni 2016

Archeologie uit Breda in Rijksmuseum van Oudheden

Een bijzondere archeologische vondst uit Breda is vanaf 14 juni 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In een tien meter lange ladekast, 'Archeologie uit je achtertuin' gedoopt, zijn archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten te zien.  Lees meer

27 mei 2016

Onzichtbare wegen

In een vorig bericht hebben we een middeleeuwse weg door het Mastbos uitgelicht waarvan een restant nog zichtbaar is. Nu willen we iets laten zien van wegen, of eigenlijk beter banen of routes, in het Mastbos die al lang verdwenen zijn maar aan de hand van hoogteverschillen zichtbaar kunnen worden. ... Lees meer

27 mei 2016

Leo Nierse over Huis Valkenberg

Leo Nierse schreef voor de site van Stadsarchief Breda een artikel over het oude Huis Valkenberg. De Nassaus hadden in de vijftiende eeuw (behalve het Kasteel of de Burcht) nog twee woonpaleizen in Breda. Deze zijn allebei verdwenen in de zestiende en zeventiende eeuw. Huis Valkenberg werd geslo... Lees meer

11 mei 2016

Waterput gevonden uit Tachtigjarige oorlog

Bij een archeologisch onderzoek aan de Bavelselaan zijn een waterput uit de Tachtigjarige oorlog en een middeleeuwse greppel gevonden. Lees meer

9 mei 2016

Nassaudag 2016

Tijdens de Nassaudag op maandag 16 mei a.s. kun je een kijkje in de archeologische keuken nemen. Lees meer

3 mei 2016

Tentoonstelling Amphia ziekenhuis

In het informatie centrum over de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis is een tentoonstelling ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Molengracht. Lees meer

Nieuwsbrief