Rapport veldnamen in voormalige gemeente Princenhage gepresenteerd.

07-12-2018

Veldnaamdeskundige Christ Buiks heeft diepgravend onderzoek verricht naar alle historische naamgevingen van wegen, akkers, waterwegen, buurtschappen en streken die voorkwamen vanaf de middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw in de voormalige gemeente Princenhage. Team Erfgoed van de gemeente Breda heeft het initiatief genomen tot publicatie in de reeks Erfgoedrapporten. Het resultaat is op 7 december gepresenteerd en uitgereikt door wethouder Marianne de Bie aan de auteur.

I2 Boeimeer low
Detail uit het kadastraal minuutplan uit 1824 van Boeimeer, aangevuld met veldnamen. De kaart is georiënteerd met het noorden naar rechts. Daarom loopt de Mark van links naar rechts. Globaal kijkt u naar de wijk (nieuw) Boeimeer tussen de Graaf Hendrik III Laan en de Mark

Buurtschappen en beemden

Het resultaat is een indrukwekkend en uitputtend rapport in 8 delen. Het eerste deel is een algemene inleiding. In de 7 opvolgende delen komen, verdeeld over 26 hoofdstukken, de veldnamen in en rond 32 buurtschappen en beemden ter sprake. Een schat aan informatie voor historici en liefhebbers van lokale geschiedenis, inclusief kaartmateriaal dat is aangevuld en bewerkt door medewerkers van Erfgoed. Overigens is het gehele rapport na 7 december ook te downloaden via de downloadpagina →Erfgoedrapporten overig→Veldnamen Princenhage

Buiks overzicht3
Buiks overzicht1
Links de ligging van de 19e eeuwse gemeente Princenhage (en de overige gemeenten) binnen de huidige gemeentegrenzen. Rechts alle oude buurt- en streeknamen op de huidige topografie

Met deze rapporten is het 'rondje' rondom Breda compleet: eerder al verschenen publicaties van Buiks over de voormalige gemeenten Ginneken en Bavel, en Teteringen.

Meer over...

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven