Quickscan bouwblok Eindstraat

30-03-2017

Een paar weken geleden meldden we al dat de bouwhistoricus John Veerman in opdracht van Erfgoed de bouwhistorische quick scan van het bouwblok Karrestraat Nieuwstraat Lange Brugstraat grotendeels had afgerond. Hij heeft nu ook het bouwblok Eindstraat Nieuwstraat Waterstraat Karnemelkstraat bekeken. Dank zij de bereidwillige medewerking van eigenaren, bedrijven en bewoners heeft hij oude constructies, muren, balklagen, kelders, kap en relicten van oude interieurs in kaart gebracht.

BOB bouwblok
BOB bouwblok 6 Eindstraat
Links: Het bouwblok in vogelvlucht uitgelicht, aan de bovenzijde de Karnemelkstraat. Rechts een overzichtsfoto.

De Eindstraat is een winkelstraat en verbouwingen zijn gericht op hedendaags economisch nut. Balklagen zijn vaak afgetimmerd met boardplaten en kelders zijn afgesloten. Ondanks dat kon de bouwhistoricus nog veel interessante balkconstructies en dakspanten en enkele oude laatmiddeleeuwse kelders bekijken.

Eindstraat Kelder low
Een kelder onder een winkelpand aan de Eindstraat. Achter in de kelder zien we een dichtgemetselde trap die naar de buitenruimte moet hebben gevoerd. Een dergelijke 'achtertrap' geeft meteen te denken over de organisatie en de ontsluiting en het eigendom van de terreinen middenin het bouwblok. Foto: John Veerman.

De verkaveling van de Eindstraat gaat terug tot in de middeleeuwen en de meeste casco's (buitenmuren) zijn in opzet uit de vroegmoderne periode (zestiende of zeventiende eeuw). In de negentiende eeuw hebben de meeste eigenaren hun pand gemoderniseerd door er een mooie neo-classicistische gevel voor te zetten. In de twintigste eeuw zijn onder alle panden onderpuien doorgebroken waarvan de esthetische kwaliteit nogal wisselend is.

De panden aan de Nieuwstraat zijn gedeeltelijk recente nieuwbouw en daarom niet bekeken, gedeeltelijk staan de panden aan de Nieuwstraat op de monumentenlijst. Bouwhistorisch onderzoek van deze panden heeft minder prioriteit. Het gaat er juist om de panden te bekijken die niet op de monumentenlijst staan.

Aan de Waterstraat staan enkele hele leuke oude pandjes. Hier werd bijvoorbeeld een historische kapconstructie aangetroffen met schaarspanten in grenenhout met daarop driehoeksspanten met telmerken door middel van gehakte strepen. Het pand dateert waarschijnlijk uit de zeventiende eeuw. In de Waterstraat werd ook nog achter een twintigste-eeuwse gevel een middeleeuwse kelder aangetroffen. Ook aan de Karnemelkstraat zijn nog enkele oude panden behouden.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven