Opnieuw middeleeuwse sporen Eikberg

04-05-2017

Archeologen hebben wederom laat middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen aan de Eikbergseweg in Bavel. Na uitgebreid archeologisch onderzoek op de percelen aan de Eikbergseweg, Gilzeweg en Brigidastraat in 2014 en 2015 is deze maand een klein proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Eikbergseweg 4. Op het perceel werd een greppel gevonden met daarin scherven uit de 15e eeuw. De greppel loopt parallel aan de Eikbergseweg en daarmee ook aan zijn voorloper, de Bolbergsestraat. Mogelijk heeft de aangetroffen greppel een middeleeuwse weg ter hoogte van de Eikbergseweg geflankeerd of maakte hij deel uit van een akkerwal. De greppel kan ook als erfafscheiding gegraven zijn. Bij de eerdere opgravingen aan de Eikbergseweg werden ook al diverse perceelsgreppels gedocumenteerd.

Br 456 16 wp1
De middeleeuwse greppel (tussen de rode lijnen) die aan de Eikbergseweg werd gevonden.


De vondsten uit deze greppel dateren uit de 15e eeuw: delen van steengoed kannen, de rand van een voorraadpot en een deel van een kookpot (grape) van roodbakkend aardewerk. De smalle greppel sluit mogelijk aan bij sporen die eind 2015 bij de sloopwerkzaamheden aan de Eikbergseweg 1 tevoorschijn kwamen. In 2007 werden aan de Eikbergseweg 3-5 ook al vergelijkbare sporen en vondsten aangetroffen. Door deze archeologische onderzoeksresultaten wordt de middeleeuwse geschiedenis van en rond het gehucht Eikberg steeds verder in kaart gebracht.

Br 456 16 001cergroepsfoto

Vijftiende eeuwse vondsten uit de greppel.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven