Opnieuw archeologische vondsten bij Bavel Eikberg

13-10-2020

Bij een archeologisch proefsleuven onderzoek op Eikberg aan de westkant van de Gilzeweg in Bavel zijn sporen van bewoning uit voornamelijk de 15de en 16de eeuw aangetroffen. Er zijn greppels, sloten, paalsporen, een waterkuil en een waterput gevonden. Er is een directe relatie met de resultaten van de opgravingen op Eikberg die aan de oostzijde van de Gilzeweg in 2015 hebben plaatsgevonden. Het geheel aan sporen en vondsten heeft sterke overeenkomsten met dat onderzoek, waar meerdere boerderij erven zijn opgegraven. Overeenkomsten zitten met name in de greppels, die aansluiten op waterputten en de datering van de vondsten in de 15de –16de eeuw.

BR 402 20 1
BR 402 20 2
De archeologen documenteren de doorsnede van de plaggenput. Rechts het blootleggen van houten wagenwiel onder in de put.

In dit deel van het terrein zijn echter ook paalsporen gevonden (dit was aan de overkant niet het geval vanwege het funderen van de palen op stenen poeren). Een waterput was gefundeerd op een houten karrewiel zonder spaken en opgebouwd met plaggen.

Tijdens het opgraven van de waterput kwam Breda Toen filmen met een drone, wat een leuk filmpje heeft opgeleverd. Dit filmpje is te hier te bekijken

Meer over...

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven