27 mei 2016

Onzichtbare wegen

In een vorig bericht hebben we een middeleeuwse weg door het Mastbos uitgelicht waarvan een restant nog zichtbaar is. Nu willen we iets laten zien van wegen, of eigenlijk beter banen of routes, in het Mastbos die al lang verdwenen zijn maar aan de hand van hoogteverschillen zichtbaar kunnen worden. Daarvoor gebruiken we de viewer met het Actueel Hoogtebestand Nederland.


Karel Leenders beschrijft in z'n Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie van de Gemeente Breda diverse wegen door het Mastbos die ouder zijn dan de planmatige inrichting met dreven. Deze middeleeuwse wegen zijn op de oudste kaart waarop het Mastbos terug te vinden is nog goed te zien. Leenders beschrijft deze als "Baan door het Mastbos, midden". Deze liep door naar Meersel.

Met behulp van de AHN viewer zijn deze wegen goed op te sporen omdat ze zorgvuldig om laagten heenliepen (en die waren er genoeg is het Mastbos.)

In dit geval liep de baan netjes langs de laagte achter de Kogelvanger langs (rechtsonder) en om  het nieuwe ven ten zuiden van de Frederiksdreef . Let op, de kaart is omgedraaid, d.w.z. het noorden onder en het zuiden boven.


frederiksdreef4.jpg
De weg door het Mastbos als een iets gewelfde bruine baan langs de oevers van de grote laagte in het Mastbos. Linksonder de Kogelvanger.Mastbos_1625a.jpg   Frederiksdreef3.jpg
Links de weg op een uitsnede uit de kaart van Lips uit 1620-1625 en rechts een luchtfoto met beide vennen en een aanduiding waar de baan ooit lag. 


Deel dit bericht

Nieuwsbrief