Nieuwe straatnamen rond de Klokkenberg

08-06-2018

Op 15 mei 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een groot aantal nieuwe namen van openbare ruimten (straatnamen) vastgesteld, waaronder enkele namen voor het complex van de Klokkenberg. De gebouwen van het sanatorium de Klokkenberg aan de Galderseweg worden herontwikkeld tot een landgoed met hoogwaardige woningen. De openbare ruimte in en rond het complex heeft nu de officiële naam gekregen van de Klokkenberg.
De naam Klokkenberg is overigens in 1953 "meeverhuisd" vanuit een noodlocatie Tilburg maar maar duidt van oorsprong op een geplande locatie bij Loon op Zand. In 1945 is er ook daadwerkelijk een klok gegoten die in 1970 werd opgesteld vóór de Klokkenberg aan de Galderse weg.

Klokkenberg1
Luchtfoto van het gehele complex met rechtsboven de Bijhouwer-rotonde en links en rechts aansluitend de Driehoevense dreef (foto: Slagboom en Peeters aerial survey)

Klokkenbergse Vlonder
Bij de Klokkenberg zal een fietsbrug over de rivier de Mark worden gelegd. Deze zal de naam Klokkenbergse Vlonder krijgen.

Klokkenberg2
Klokkenberg3
Links de hoeve Blaucamer en hoeve Nieuwenhuijs ten noorden van de Klokkenberg en rechts de hoeve Schoondonck ten zuiden van de Klokkenberg. (de kaart is naar het zuiden georiënteerd) . Detailuitsnedes uit de opmetingskaart van het Mastbos en het Markdal door Jan Pietersz. Dou uit 1625. (Den Haag, Nationaal Archief )

Driehoevensedreef
De weg op de Klokkenberg van de rotonde naar het zuiden, evenwijdig min of meer aan de Galderseweg, heeft de naam Driehoevensedreef gekregen. De Drie Hoeven is een verzamelnaam voor de hoeven Nieuwenhuis, de Blauwe Kamer en Schoondonk, waarbij we er rekening mee moeten houden dat de huidige Klokkenberg opgericht is op het terrein van het oude Schoondonk. De aanduiding ‘de drie hoeven’ wordt vele malen aangetroffen in archiefstukken over dit landgoed dat als zodanig tussen 1555 en 1786 bestond.

Schoondonksedreef
De huizen aan de dreef naar boerderij Schoondonk, ten zuiden van de Klokkenberg, waren tot nu toe doorgenummerd aan de Galderseweg. De dreef heeft nu weer een eigen naam gekregen: Schoondonksedreef. De oudste vermelding van de naam Schoondonk is volgens de bekende toponymist Chr. Buiks uit 1474. De naamsverklaring is volgens Buiks ‘een verhevenheid in moerassig gebied (donk), ontdaan van bomen en struiken (schoon)’. De oude hoeve Schoondonk is afgebrand op 28 mei 1967. Daarna is op dezelfde plaats een nieuwe boerderij gebouwd.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven