Nieuwe straatnamen op de Eikberg in Bavel

08-01-2016

Het gehucht Eikberg ligt ten zuiden van het dorp Bavel rond de kruising Eikbergseweg – Gilzeweg. Het wordt volgens de toponymist Chr. Buiks regelmatig vermeld vanaf 1513. ‘Bergen’ zijn volgens Buiks meestal slechts iets boven de omgeving uitstekende, vrij vlakke gebieden. Eikberg betekent dus ‘geringe verhevenheid, begroeid met eiken’, of ‘geringe verhevenheid gelegen bij een opvallende eik’.

Er worden hier nieuwe straten aangelegd. Tevoren is in januari, februari en april 2015 archeologisch onderzoek verricht, waarbij veel sporen zijn aangetroffen van het oude gehucht Eikberg uit de vijftiende en zestiende eeuw. Er werd een als afvaldump gebruikte sloot gevonden, boordevol vondstmateriaal uit die periode. Kruiwagens vol met pispotten, borden, schalen, kommen en kookgerei werden afgevoerd. Ook werden oude wegen gevonden, waarvan de karrensporen nog duidelijk zichtbaar waren in het archeologische vlak.

Op 22 december 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Breda hier nieuwe straatnamen vastgesteld: Eikbergse Akker, Eikbergse Veld en Hoge Eikberg. De Eikbergse Akker komt ten westen van de Gilzeweg te liggen, het Eikbergse Veld loopt vanaf de Eikbergseweg naar het zuiden. De Hoge Eikberg loopt vanaf de Gilzeweg naar het oosten. De Eikbergse Akker sluit aan op de huidige dorpsbebouwing wat ook in de naam tot uitdrukking komt. Veel straten hier dragen namen van oude akkers. Waar de Gilzeweg een haakse bocht maakt komt een zogenaamde werklocatie te liggen. De ontsluitingsweg hiervan gaat de Hoge Eikberg heten. Dit gedeelte van de Eikberg ligt het hoogst in het landschap. De nieuwe buurt Eikberg is bedoeld als een dorps en landelijk gebied en als overgang naar het buitengebied. In het Eikbergse Veld komt verspreide bebouwing in het groen, omringd door sloten en vijvers. Het achtervoegsel ‘veld’ moet dit karakteriseren. Onder deze naam is ook een behoorlijke oppervlakte openbaar groen begrepen.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven