Nieuwe buurt, nieuwe straatnamen: Isabellastraat en Isabellakade

23-10-2020

Voor de nieuw te bouwen woningen en commerciële ruimten tussen de Markendaalseweg en de opnieuw uit te graven Mark over het terrein van de voormalige Seeligkazerne moeten twee straatjes en twee kades aangelegd worden en van een naam voorzien worden. Brugnamen worden in een latere fase vastgesteld. Op 3 maart 2020 zijn bij besluit van burgemeester en wethouders de namen vastgesteld.

Isabellakade en Isabellastraat

De nieuwe Isabellakade komt te liggen aan de oostzijde van de door te trekken rivier de Mark, tegenover de Arsenaalkade. De Isabellastraat is de straat tussen de Markendaalseweg en de Isabellakade.
Aartshertogin Isabella is een van de belangrijkste vrouwen in de geschiedenis van de Nederlanden van vóór 1800. Zij was vorstin en later landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden. In 1625 is zij in Breda geweest. Zij wordt ook vaak aangeduid als de Infante.

Isabellastraat
Doorzicht vanuit de Markendaalseweg door de Isabellastraat naar de (Nieuwe) Mark.

Tachtigjarige Oorlog

Er zijn maar weinig straten in Breda genoemd naar de Tachtigjarige Oorlog. In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw was dit voor katholieken en protestanten een beladen onderwerp. In de straatnaamgeving werden daarom uitdrukkelijke verwijzingen hiernaar vermeden. De enige uitzonderingen zijn de Adriaan van Bergenstraat en de Godevaert Montensstraat. Verder herinnert uiteraard de Spinolaschans nog aan deze oorlog.

Isabella

Anononiem portret ca.1600 (bron: Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 510 )

Vorstin en landvoogdes

Isabella Clara Eugenia (Segovia, 1566 – Brussel, 1633) was van 1598 tot 1621 vorstin van de Nederlanden (dus eigenlijk alleen van de Zuidelijke Nederlanden) en daarna tot aan haar dood landvoogdes. Ze was een dochter van koning Filips II van Spanje en zijn derde vrouw Elisabeth van Valois.
Isabella wordt omschreven als een uitzonderlijke vrouw, die haar (Spaansgezinde) onderdanen in de Nederlanden altijd een warm hart heeft toegedragen. Onder haar bewind beleefden de Spaanse Nederlanden een laatste bloeiperiode. Ze ligt begraven in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven