Nieuwe archeologische rapporten toegevoegd aan downloads

22-02-2021
Nwe rapporten

Afgelopen week zijn er weer een drietal opgravingsrapporten als download beschikbaar gekomen.

Fatimastraat 144

Tijdens archeologisch onderzoek in 2017 aan de Fatimastraat (het voormalige terrein van Antonissen Interieurbouw) zijn greppels, een paalspoor en een afvalkuil uit de 16e eeuw gevonden. De afvalkuil zat vol met fragmenten bouwmateriaal, aardewerk, metaal en baksteen. Waarschijnlijk heeft de afvalkuil op een achtererf gelegen van een boerderij aan de voormalige Karnemelkstraat (de huidige Prins Hendrikstraat). Op oude kaarten is te zien dat er langs deze weg boerderijen hebben gestaan. Download hier het rapport

Jan Ingenhouszplein

Achter het voormalige schoolgebouw waarin de Pabo en later de Rooi Pannen waren gevestigd heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Op deze locatie werd in de 19e eeuw het Lunet A aangelegd. Daarvan werd een deel van de omgrachting aangetroffen. Binnen het lunet werden oudere resten aangetroffen in de vorm van paal- en greppelsporen. Download hier het rapport

Weimeren Prinsenbeek

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft er in juni 2020 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven plaatsgevonden in het gebied Weimeren te Prinsenbeek, gemeente Breda.
Aanleiding voor het onderzoek is natuurontwikkeling in het gebied. Verspreid over het plangebied zijn sloten en greppels aangetroffen. De greppels en sloten zijn allen door het kleidek heen gegraven, dat hier met name in de 14de en 15de eeuw is afgezet op het veen. (o.a. Elisabethsvloed ! ) De greppels en sloten zijn aangelegd om het gebied te ontwateren voor de turfwinning of om het terrein meer geschikt te maken als hooi- en weideland. Bovendien zullen deze greppels gediend hebben om het gebied in percelen in te delen. Download hier het rapport

De complete lijst van te downloaden archeologische rapporten vindt u in Downloads (breda.nl)

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven