Nieuwe archeologische rapporten in downloadcentrum

30-03-2017

De afgelopen weken zijn een tweetal nieuwe opgravingsrapporten verschenen. De eerste betreft een archeologisch noodonderzoek op één van de hockeyvelden van Push aan de Heerbaan. Het tweede onderzoek betreft een archeologische begeleiding op het voormalige Albert Heijn terrein aan het Speelhuisplein.

Bij het onderzoek op het Pushterrein kwamen onverwacht sporen uit de late middeleeuwen tevoorschijn in de vorm van greppels, kuilen en paalsporen.
Langs het Speelhuisplein werden ter plekke van de voormalige vestingwerken totaal onverwacht menselijke skeletresten aangetroffen. Op basis van de locatie en de resultaten van het fysisch antropologisch onderzoek is geconcludeerd dat het vermoedelijk de resten van soldaten betreffen, die in de 17de/19de eeuw in de wal van het Lunet Coehoorn zijn begraven. Door het slechten van de vesting en de bouw van de fabriek eind 19de eeuw zijn deze graven verstoord.

Downloads zijn hier beschikbaar: Stationszone/Speelhuisplein 2013 en Push/Heerbaan 2013

BR 372 13 locatie
BR 359 13 speelschijfje
Links de locatie van de aangetroffen skeletten onder het inmiddels gesloopte gebouwencomplex naast het Speelhuisplein. rechts een middeleeuws speelschijfje vervaardigd uit een baksteen of daktegel.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven