7 oktober 2015

Middeleeuwen op de Dreef

In een eerder nieuwsbericht vertelden we over de aangetroffen middeleeuwse vindplaats in Princenhage. Deze opgraving vond in september plaats aan de Dreef, op de locatie waar woningbouwproject “Op de Dreef in Princenhage” wordt ontwikkeld. Bij vervolgonderzoek zijn meer paalsporen van het eerder aangetroffen gebouw in beeld gekomen en we vonden nog meer waterputten. Hierdoor is duidelijk geworden dat er gedurende langere periode op deze plaats is gewoond.

BR-422-15_overzicht.JPG
In de opgravingsput worden de middeleeuwse greppels goed  zichtbaar

BR-422-15_vondsten.jpg
De aardewerk scherven en het tufsteen zijn schoongemaakt

Inmiddels zijn alle vondsten schoongemaakt en klaar om nader onderzocht te worden. Grote fragmenten tufsteen vormen mogelijk een complete maalsteen. Ook de scherven van een kan van zogenaamd Pingsdorf aardewerk zullen aan elkaar gepast worden, zodat we de oorspronkelijke vorm kunnen reconstrueren. De vondstdeterminatie zal samen met een analyse van alle aangetroffen grondsporen en het maken van kaarten uiteindelijk leiden tot een rapportage van het archeologisch onderzoek. Interessant zal zijn om de resultaten van de opgraving aan de Dreef te vergelijken met de middeleeuwse vindplaatsen aan de Postillonstraat en de Doelen. Hierdoor krijgen we een steeds beter beeld van de vroegste geschiedenis van Princenhage.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief