Meer prehistorische sporen Steenakker gevonden

13-01-2017

Op het bedrijventerrein Steenakker zijn op een perceel aan de Laagsteen 33 veel sporen en vondsten aangetroffen uit de Late-Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Bijna het volledige bedrijventerrein is in de periode 1998-2001 opgegraven. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat het gebied vanaf de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen waarschijnlijk continu bewoond is geweest. Deze onderzoeken zijn uitgebreid gepubliceerd in het boek 'Bredase Akkers Eeuwenoud'. Destijds is het perceel aan Laagsteen 33 niet onderzocht. Voorgenomen ontwikkeling van het perceel maakte het nu mogelijk om archeologisch onderzoek te doen.

Br 458 16 werken bij palenrij
Archeoloog aan het werk, op de voorgrond een rijtje paalsporen.

Op het terrein aan de Laagsteen zijn veel paalsporen gevonden. De paalsporen hebben behoord tot verschillende structuren waaronder een aantal (bij)gebouwen. Vermoedelijk hebben we hier te maken met gebouwen uit verschillende perioden. Ook zijn er drie bijzondere kuilen gevonden. In één kuil was veel houtskool en verbrandde leem aanwezig. Dit is waarschijnlijk het restant van een brandkuil geweest. Opmerkelijk is dat onder de brandkuil ook nog oudere paalsporen gevonden zijn.

Br 458 16 haardkuil
De brandkuil uit de ijzertijd met daaronder een ouder paalspoor.

Een tweede kuil was een meiler. Een meiler is een constructie die gebruikt werd om houtskool te maken. Door het branden van hout in een bijna luchtdichte kuil afgedekt met plaggen, verbrandt het hout niet volledig maar wordt houtskool verkregen. Houtskool werd gebruikt om extreem hoge temperaturen te kunnen krijgen voor bijvoorbeeld de productie van ijzer. In de meilerkuil was onderin een dikke laag aanwezig die bestond uit verpoederd houtskool. In deze kuil waren geen vondsten aanwezig.

Br 458 16 meiler
Br 458 16 coupe meiler
Links bovenaanzicht en rechts de doorsnede van de meiler, met onderin de herkenbare zwarte laag verpoederd houtskool.

De derde kuil is waarschijnlijk gebruikt als afvalkuil. Hierin is zeer veel materiaal gevonden. Naast een grote hoeveelheid fragmenten handgevormd aardewerk zijn er ook fragmenten van een vuurstenen sikkel, een spinklos en verschillende fragmenten verbrand bot gevonden. De verwerking van dit vondstmateriaal is nu in volle gang.

Br 458 16 kuil met vondst
Br 458 16 vondstverwerking
Links de afvalkuil in het veld, rechts de vondstverwerking op het archeologisch centrum.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven