Keldertje onder Oude Vest

04-05-2017

Bij werkzaamheden op de Oude Vest zijn delen van een keldertje en een muurtje gevonden.

Br 451 16 p7130012 7
Het keldertje met vloertje onder de Oude Vest.

De huidige brede verkeersweg op de Oude Vest (vest is afkomstig van vestingmuur of vestinggracht) is pas in de negentiende eeuw aangelegd. Voorheen lag hier de stadsgracht met aan de noordzijde een weg die ook de Oude Vest genoemd werd en aan de zuidzijde de Vingerhoedsstraat. De weg ten zuiden van de gracht werd samen met het Nonnenveld en de Keizerstraat vanaf 1538 in ontwikkeling gebracht en wordt vanaf 1744 voor het eerst de Vingerhoedsstraat genoemd. De noordzijde van de straat werd in 1885 afgebroken. Het keldertje was 180 centimeter breed en de keldervloer was nog aanwezig. Het muurtje lag tien meter noordelijker. Het zijn restanten van bebouwing die aan de noordzijde van de voormalige Vingerhoedsstraat heeft gestaan. Op het kadastrale minuutplan is te zien dat de noordelijkste twee panden dieper waren dan de rest. De aangetroffen kelder en muur hebben tot deze panden behoord.

Br 451 16ask op lufo en 1824 2
Links sporen op luchtfoto, rechts op kadastrale minuutplan.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven