12 januari 2017

Meer prehistorische sporen Steenakker gevonden

Op het bedrijventerrein Steenakker zijn aan de Laagsteen 33 veel sporen en vondsten aangetroffen uit de Late-Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd, onder meer een afvalkuil, meiler en een haardkuil. Er zijn ook veel sporen gevonden die tot verschillende gebouwen hebben behoord. Lees meer

10 januari 2017

Schatkamer Nieuwe Veste - Cultuurnacht Breda 2017

De archeologen van de gemeente Breda staan dit jaar tijdens de Cultuurnacht Breda in de Nieuwe Veste met een schat aan informatie over de vondsten, die op deze plek onder de grond verborgen lagen.  Lees meer

10 januari 2017

Het Bredase Begijnhof 750 jaar oud

Op 22 maart 1267 schonk Hendrik V van Schoten samen met zijn echtgenote Sophie Berthout de Bredase begijnen de grond waar zij zich gevestigd hadden in eigendom en gaf hen toestemming om daarop een kerk te bouwen en een begraafplaats aan te leggen. Vanaf dat moment kan voor het eerst worden gesprok... Lees meer

22 december 2016

Boren rondom hoeve Nieuwenhuis

In het kader van de herontwikkeling van het gebied rondom hoeve Nieuwenhuis (Reeptiend 50) is een klein booronderzoek uitgevoerd om het oude landschap in kaart te brengen en inzicht te krijgen in de aanwezigheid van archeologische resten. Lees meer

19 december 2016

Uit de oude doos (10)

Deze alambiek of destilleerhelm werd gebruikt in het destillatieproces om opstijgende dampen uit een kokende vloeistof te verzamelen, af te leiden en te koelen. De "helm" werd op een grote kookpot geplaatst waarbij door de tuit de dampen van de meest vluchtige stof het eerst konden worden opgeva... Lees meer

6 december 2016

De Kogelvanger in het Mastbos

Het Mastbos is in de loop van zijn bestaan verschillende keren uitgebreid. De oostelijke strook van het bos, langs de Galderseweg, was oorspronkelijk een heide die eigendom was van de hoeven Nieuwenhuis, Blauwe Kamer en Schoondonk. In 1786 werd deze strook verworven door de Nassause Domeinen. ... Lees meer

25 november 2016

De Willemstraat en Willemsbrug in Toen & Nu

In de serie Toen & Nu is het schuifplaatje van de Willemsbrug en Willemstraat toegevoegd.  Nu helemaal actueel met een oud & nieuw station. Lees meer

25 november 2016

Werktuigen van Neanderthalers in Breda !

Bij nader onderzoek aan steentijdvondsten die in Breda zijn gedaan werden twee bijzondere werktuigen ontdekt door vuursteenspecialist Pieter Dijkstra. Het betreft een vuistbijl en spits uit de periode dat er Neanderthalers in Nederland aanwezig waren. Deze menssoort leefde in Europa van circa 300... Lees meer

21 november 2016

Opnieuw middeleeuwse sporen Eikberg

Archeologen hebben wederom laat middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen aan de Eikbergseweg in Bavel. Op het perceel werd een greppel blootgelegd met daarin scherven uit de 15e eeuw.    Lees meer

10 november 2016

Over snelle en trage eiken

Tijdens een archeologische begeleiding op het Kasteelplein werd vorige maand op grote diepte een gedeelte van een bijzonder dikke aangepunte paal van eikenhout aangetroffen. Aardewerk scherven die in de directe omgeving werden gevonden duidden op een datering in de 13e/14e eeuw. De dikte van de p... Lees meer

28 oktober 2016

Een bijzondere ontdekking in Huize Liesbosch

Bernadette van Hellenberg Hubar en Marjanne Statema zijn in opdracht van de gemeente Breda al enige tijd bezig met onderzoek naar kunst in monumenten. Soms levert dat verrassende vondsten op, zoals in Huize Liesbosch. Lees meer

19 oktober 2016

Verkiezing Stuk van het Jaar

Ook een Breda's archiefstuk doet mee met de landelijke verkiezing Stuk van het Jaar. Lees meer

19 oktober 2016

Breda genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2017

De jury van BNG Bank Erfgoedprijs heeft Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen genomineerd om de beste erfgoedgemeente van 2017 te worden. De jury heeft de indruk dat Breda erfgoed breed benadert en niet alleen vormgeeft in beleid en voornemens, maar ook in de praktijk uitwerkt op een manier d... Lees meer

15 oktober 2016

Het jongetje, de baardman en de oven

Het was 1981, nu ruim 35 jaar geleden. Een 10 jarig jongetje, laten we hem Johan noemen, had gehoord dat je op een braakliggend terrein aan de Molenstraat stenen rookpijpjes kon vinden. Als je een gat groef rolden de pijpenkoppen er zo ongeveer uit. Lees meer

13 oktober 2016

Middeleeuwse sporen Kasteelplein

In een bijna drie meter diepe put zijn op het Kasteelplein middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen. Lees meer

6 oktober 2016

Nationale Archeologiedagen 2016

Ontdek het verleden aan de Viandenlaan op zaterdag 15 oktober tijdens de Nationale Archeologiedagen! Lees meer

4 oktober 2016

Samenwerking Zuiderwaterlinie officieel van start

De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave. Lees meer

30 september 2016

30 nieuwe pagina's met historische straatnamen op Erfgoedweb

Op Erfgoedweb zijn meer dan dertig pagina's met de geschiedenis en naamsverklaring van straten toegevoegd. In dit geval betreft het straten 'binnen de singels'. Daarmee is het totaal van straatbeschrijvingen in de Gemeente Breda op 280 gekomen. U kunt de straten vinden via het 'Zoeken in het archief... Lees meer

23 september 2016

Uit een oude doos (9)

Soms komen er uit de vondstdozen van oude opgravingen weer prachtige objecten tevoorschijn.  Dat toont ook weer het belang aan om alle archeologische vondsten, en hun bewaarplek, goed te inventariseren. Ditmaal gaat het om een  Lees meer

19 september 2016

Toen & Nu in een moderne variant

Gebouwen, straten en pleinen zijn de afgelopen honderd jaar in een hoog tempo veranderd. Om deze ontwikkelingen goed waar te nemen vervaardigt Erfgoedweb schuifplaatjes. Sleep oud en nieuw over elkaar heen en verwonder jezelf......  Lees meer

Nieuwsbrief