Karrensporen en perceleringsgreppels langs de Molengracht.

04-02-2016

Op maandag 20 oktober is er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Molengracht. Net ten oosten van de huidige weg werden karrensporen gevonden die behoorden bij het zandweggetje genaamd de Molengrachtstraat. Deze gehuchtstraat was in ieder geval aanwezig in het eerste kwartaal van de 19e eeuw maar is mogelijk ouder. De ligging van de huidige Molengracht volgt ongeveer het tracé van zijn voorganger.

BR 395 1420karrensporen
Karrensporen (langwerpige donkere verkleuringen) tekenen duidelijk af in het natuurlijke gele dekzand.

Er zijn twee gedempte greppels gevonden, één daarvan had dezelfde noord-zuid oriëntatie als de weg en heeft deze waarschijnlijk aan de westzijde geflankeerd. Een tweede was oost-west georiënteerd en niet als perceelsgrens herkenbaar op het kadastrale minuutplan uit 1824. Waarschijnlijk is deze greppel ouder. Aan de hand van het vondstmateriaal kon deze greppel vanaf de late middeleeuwen tot in de 17e eeuw gedateerd worden.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven