21 juni 2019

Update: Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd.

De locaties, vanaf de jaren '60, van 780 archeologische vindplaatsen in de Gemeente Breda , geactualiseerd tot en met mei 2019 Lees meer

11 juni 2019

Expeditie Zuiderwaterlinie via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur

Van 19 t/m 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave. Onderweg worden zij getrakteerd op gezelligheid, een hapje... Lees meer

29 mei 2019

Nassaudag Breda 2019

Tijdens de Nassaudag op 10 juni (tweede Pinksterdag) viert Breda dat de Nassaus tussen 1403 en 1568 op het Kasteel van Breda verbleven. Tussen 11.00 en 17.00 uur is er een gevarieerd programma op locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nassaus: de Grote Kerk, het Kasteel van Breda, he... Lees meer

6 mei 2019

Breda onder water !

In de periode 1530 -1870 was het onder water zetten van laaggelegen gebieden rond de vesting Breda een onlosmakelijk onderdeel van de stadsverdediging. Deze gebieden waren volop aanwezig rond de stad en met de riviertjes de Mark en de Aa of Weerijs was er ook voldoende watertoevoer. Lees meer

17 april 2019

Concept Erfgoedvisie “Grondstof voor de toekomst” ter inzage

Concept Erfgoedvisie “Grondstof voor de toekomst” ter inzage Breda is een stad met vele kwaliteiten en grote ambities. Ambities om nog meer kwaliteit aan de stad toe te voegen. Ons erfgoed speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden is er hard gewerkt aan een vernieuwde E... Lees meer

12 april 2019

Resten van Ginnekenbrug en middeleeuwse voorpoort aangetroffen

Bij de archeologische begeleiding van leidingwerkzaamheden op de kruising Ginnekenstraat-Houtmarkt-Karnemelkstraat zijn de restanten van de Ginnekenbrug, de kademuur en de voorpoort behorende bij de 14de eeuwse Eindpoort in het zicht gekomen. Vlak daarnaast was inmiddels het gewelf va... Lees meer

25 maart 2019

Pijpelogie.......bestaat dat?

Jazeker! Dit is de studie van de rookpijp. In dit geval gaat het om aardewerk rookpijpjes (ook wel "Goudse pijpen") uit de 17de eeuw die ook in Breda werden vervaardigd.  Breda heeft een unieke collectie rookpijpen uit deze periode. Ze zijn afkomstig uit een aantal afvaldu... Lees meer

27 maart 2019

[On]Benut Breda

Bij het terugdringen van leegstand in panden is creativiteit troef. Door het toepassen van transformatie kan het onbenutte, (weer) benut worden. Panden die kampen met leegstand kunnen door middel van functieverandering nieuw leven ingeblazen worden. Zo kan bijvoorbeeld ook erfgoed behouden ... Lees meer

8 maart 2019

Vorst in de grond: IJstijdsporen vastgelegd

Tijdens een archeologische begeleiding van de aanleg van een vijver/wateropvang op het terrein van de Trip van Zoudtlandt kazerne aan de De La Reyweg werden opvallende grondsporen ontdekt. Ze zijn volledig natuurlijk ontstaan maar hebben een hoge ouderdom. Lees meer

3 maart 2019

De Galderse Heide volgens Jan Pieterz. Dou: landmeten in 1625

De Galderse Heide is een heide- en vennengebied aan de zuidzijde van het Mastbos. Het zuidoostelijke deel is  niet lang voor de Tweede Wereldoorlog ontgonnen. Bij de nieuw gebouwde Johannahoeve ontstond  een landbouwenclave van 65 ha die tot 2008 door Staatsbosbeheer we... Lees meer

1 maart 2019

Eén pilsje, een rode wijn en een Spa blauw

En dat is het belangrijkste nieuws in de komende dagen Lees meer

22 februari 2019

500 jaar Karnemelkstraat: stadserf en cityring (2)

Nadat het noordelijke gedeelte van de huidige Karnemelkstraat in de zeventiende eeuw in onbruik raakte als stadserf werd de strook tussen de stadsgracht en de achtererven van de Waterstraat en Eindstraat aangeduid als " tegenover", "in de buurt van", "achter of bij" de Poedertoren.  Lees meer

15 februari 2019

Archeologisch onderzoek in Bavel levert o.a. munitiekist uit WO II op

Tijdens archeologisch onderzoek in Bavel zijn onderdelen van een munitiekist van een 25 ponder gevonden. De 25 ponder was een Brits artilleriewapen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebruikt. Lees meer

11 februari 2019

De familie Van Rossem is onder de indruk van Breda

Afgelopen zomer waren de Van Rossems voor opnames in Breda. Morgenavond is te zien wat ze nu precies van onze stad vinden. Lees meer

5 februari 2019

500 jaar Karnemelkstraat: stadserf en cityring (1)

Toen enkele jaren geleden het paneel met het  vroeg 16e eeuws stadsgezicht werd ontdekt werd al snel duidelijk dat  een deel van het vooraanzicht werd ingenomen door de stadsmuur en stadsgracht ter plaatse van de huidige Karnemelkstraat. Het aanzicht is volslagen onherkenbaar hoewel de bre... Lees meer

20 januari 2019

Goede smaak: keizerlijke mosterd in de Molenstraat

Een stuk van een potje met een tekstfragment nodigt altijd uit tot een speurtocht naar de complete tekst. Kortom het verhaal achter de vondst. In dit geval werd de oplossing gevonden in de befaamde collectie archeologische vondsten afkomstig van de noord-zuidlijn in Amsterdam. Lees meer

15 januari 2019

Cultuurnacht 2019

Het avontuur lonkt op zaterdag 26 januari 2019, wanneer de Cultuurnacht dit keer al om 16:00 uur van start gaat. Meer dan 75 deelnemers, verspreid over 45 locaties laten dit jaar weer een bijzonder programma zien. Lees meer

9 januari 2019

grachtenpandjes in Breda

Als in 1531 een start wordt gemaakt met het aanleggen van een nieuwe moderne vesting rond Breda verliezen de middeleeuwse vestingwerken hun verdedigende functie. Vanaf 1536 wordt in een hoog tempo de stadsmuur en de stadspoorten afgebroken. De stadsgracht wordt deels gedempt, (zoals bijvoorbeeld het... Lees meer

21 december 2018

Het einde van drie oude eilanden

Zoals in het eerste artikel is beschreven werden de drie eilanden in de Mark, waarover later de Markendaalseweg werd aangelegd,  al vanaf ca.1500 beschreven als beemd en boomgaard.  Enkele eeuwen later lijken ze voor een deel als bleekvelden te zijn ingericht. Lees meer

Nieuwsbrief