29 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Bedrijventerrein Steenakker

In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Steenakker.  Dit gebied omvatte  de oude akkers van Steenakker en Huifakker. Namen die gelukkig in de naamgeving van het terrein en de straten zijn blijven bestaan Men kon destijds niet vermoeden wat de impact ... Lees meer

25 april 2020

Online quiz De Baas van Breda zorgt voor record bezoek Erfgoedweb

Gisteravond  zorgde de online quiz De Baas van Breda voor een bezoekersrecord op Erfgoedweb. Ruim 1300 bezoekers  hebben de site bezocht  met een zoekvraag.  De belangrijkste zoekvraag was info over (al of niet historische) bekende Bredanaars. Op ruime afstand gevolgd do... Lees meer

24 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Het middeleeuwse Begijnhof

Het huidige Begijnhof aan de Catharinastraat is het resultaat van een gedwongen verhuizing in 1534-35 vanaf het Kasteelplein. Van oorsprong lag het Begijnhof namelijk globaal vóór het Prins Bernardpaviljoen aan de Valkenbergzijde. Op die plaats had het al een eeuwenoude geschiedenis. Die verhuizin... Lees meer

17 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? De burcht van Breda

Het huidige kasteel van Breda was natuurlijk geen echt kasteel. Wel was het een van de fraaiste renaissancepaleizen van Noordwest Europa en waarvan de bouw startte op initiatief van Hendrik III in 1531. Daartoe liet hij een deel van de 14e eeuwse burcht van Jan van Polanen slopen De laatste resten... Lees meer

17 april 2020

Een "namaakboter" pot

Soms komt er een archeologische vondst voorbij waarbij oud en nieuw elkaar ontmoeten. Dat is zeker het geval bij deze boterpot, bestemd voor margarine. De boterpotten werden als transportmiddel en als voorraadpot al eeuwenlang vervaardigd. Margarine is echter een uitvinding uit 1869. Doord... Lees meer

9 april 2020

Breda ondersteboven (5) schatkamer de Grote Markt

Vanaf het begin van de 14e eeuw was er al een weekmarkt  op de huidige Grote Markt. Oorspronkelijk heette de Grote Markt de Plaetse en was niet zo groot als tegenwoordig. Het smallere deel aan de zuidzijde hoorde er niet bij. Dat was de Korenmarkt. Aan de noordzijde werd nog een strook doo... Lees meer

31 maart 2020

Sporen van het oude Vijfhuizenstraatje gevonden

Bij de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werden ter hoogte van de kruising Slingerweg - Hoornwerkstraat karrensporen en een begeleidende afwateringsgreppel aangetroffen behorende bij het voormalige Vijfhuizenstraatje. Deze lag de grens van de hoge Emerakkers en het l... Lees meer

30 maart 2020

Doe eens uit de hoogte: een ander kijk op het Mastbos

Als we met behulp van een hoogtekaart (AHN Nederland) naar het Mastbos en de Galderse Heide kijken zien we een grillig landschap dat zich al van vòòr de laatste ijstijd is gaan vormen. Het huidige Mastbos heeft een veel kortere geschiedenis maar dat had alles met bomen te maken.&nbs... Lees meer

20 maart 2020

Breda ondersteboven (4) Verdwenen kastelen

In de jaren '60 en '70 was de archeologie in Breda nog geen zaak van de gemeentelijke overheid. Het waren amateurs en een een enkele keer de Rijksdienst voor Oufheidkundig Bodemonderzoek die de dienst uitmaakten. De amateur-archeologen altijd vol enthousiasme, soms met veel kennis van de historie, s... Lees meer

10 maart 2020

Archeologie en gewichtheffen....logisch toch (?)

Een archeologische vondst, zo'n 80 jaar oud, maar met een heel verhaal....... Tijdens archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de herbouw van het winkelpand Ginnekenstraat 30-32, werd in de bovengrond een miniatuur obelisk van messing gevonden. Daarop een afbeelding van een gewichtheffer met daarb... Lees meer

4 maart 2020

6 nieuwe archeologische rapporten te downloaden

Deze week is een zestal archeologische rapporten als download op Erfgoedweb gepubliceerd. Hieronder te vinden met een korte schets van de resultaten. Lees meer

21 februari 2020

Vrijdag visdag

Al eerder berichtten we over de afvalput met opvallend veel visresten die werd opgegraven in de Molenstraat, maar nu al het zeefresidu uitgezocht én gedetermineerd is, kunnen we met veel plezier de resultaten aan iedereen presenteren. Lees meer

19 februari 2020

Breda ondersteboven (3), de Gouden Driehoek

Begin jaren '90 werd als vervolg op de nieuwbouw projecten aan de oostzijde van de Vlaszak, het laatste deel van de (tijdelijke) parkeerplaats  hoek Claudius Prinsenlaan/ Vlaszak  in gereedheid gebracht voor de bouw van een groot kantorencomplex. Het terrein stond gezien de ligging bij het... Lees meer

14 februari 2020

Lezing concentratie- en vernietigingskampen van de Nazi's op Pools grondgebied

Op maandag 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp in Auschwitz werd gesloten.  Om dit te herdenken en nooit meer te vergeten werd hieraan in Auschwitz op een gedachtenisvolle wijze door vertegenwoordigers van landen uit heel de wereld aandacht besteed Lees meer

6 februari 2020

Steentijd vindplaats Vuchtpolder herontdekt.

In de jaren’80 werd door amateur-archeoloog en steentijdspecialist Ton Reijers in de Vuchtpolder een vindplaats van vuurstenen werktuigen gelokaliseerd. Echter na zijn overlijden (waarvan we in het voorjaar van 2019 al melding maakte) en de overdracht van de collectie en documentatie bleek dez... Lees meer

4 februari 2020

Breda ondersteboven (2), de Tolbrugstraat

Bij de grote stadsingrepen in de jaren '80 en '90 hebben archeologen van de Gemeente Breda, samen met talloze vrijwilligers, soms letterlijk de onderste steen bovengehaald. Zo ook voorafgaand aan de bouw van wat nu de Baronesgarage heet, maar toen nog de Tolbruggarage werd genoemd. Lees meer

24 januari 2020

Archeologisch rapport rioolbegeleiding Oude Vest - Houtmarkt verschenen

Afgelopen week is het rapport verschenen van de archeologische begeleiding bij de aanleg van een nieuw riool op het tracé Vlaszak - Kloosterplein - Oude Vest. Een belangrijk onderzoek omdat er resten van de middeleeuwse stadsmuur zichtbaar zouden kunnen worden. Daarnaast doorkruiste het tracé re... Lees meer

23 januari 2020

Archeologische begeleiding aanleg warmtenetwerk

Voor de aanleg van een warmtenetwerk in Breda zijn vorige week de graafwerkzaamheden gestart. Het eerste deel van het tracé wordt aangelegd in de Leuvenaarstraat, net binnen de singel van Breda. Tijdens de graafwerkzaamheden werden direct resten van één of meerdere gedempte grachten en een oud wa... Lees meer

23 januari 2020

Cultuurnacht : Archeologie in de Nieuwe Veste !

Help op 25 januari de archeologen met het plakken van potjes. Naast het bekijken van de tentoonstelling op het Bredaplein kun je zelf ook actief iets doen! Help archeologen met het plakken van potjes. Ga op de foto als archeoloog en neem de polaroid mee, voor thuis. Lees meer

12 januari 2020

Breda ondersteboven (1)

Rond 2005 ging, bij de aanleg van de Nieuwe Mark, dit deel van Breda inderdaad behoorlijk ondersteboven. Voor archeologen het ultieme moment om de onderkant van Breda eens goed te kunnen bestuderen en te documenteren. In dit geval ging het om werkzaamheden aan de Haven, voordat de oude parkeergarage... Lees meer

Nieuwsbrief