Hoe zat dat nou ook alweer ? Houtbouw in de Halstraat

05-01-2021
Halstraat old
Sengers cropped
Halstraat 6-10 vóór de sloop en na afronding van het nieuwbouwproject.


Eind 2007, tijdens de sloop van Halstraat 6-10 bleken de huisjes nog een houtskelet te bevatten. Ze bestonden als het ware uit een houten frame, opgevuld met lichte éénsteens muurtjes. Een bouwwijze die nog typisch middeleeuws aandeed maar hier toch nog ná de stadsbrand van 1534 werd toegepast.

Hout halstraat 3
Hout halstraat2 low
De zogenaamde moerbalken (de liggers) vormden samen met de muurstijlen (de staanders) en de korbelen (de diagonale steunbalken) het houten "frame" van een huis. Dit noemen we het gebint.


Met behulp van dendrochronologisch onderzoek (het dateren met behulp van jaarringen) van één van de balken kon een kapdatum op van ca. 1560 vastgesteld worden. Hiermee werd aangetoond dat de huisjes niet lang na de aanleg van de Halstraat zijn gebouwd.
Archeologisch onderzoek toonde aan dat de huisjes géén voorgangers hadden. Ze zijn vermoedelijk gebouwd op het achtererf van Ridderstraat 1 dat na de aanleg van de Halstraat de westelijke rooilijn vormde.
De huisjes zijn in de vier eeuwen daarna vergroot, verhoogd en verder "versteend" en de houten constructie verloor deels zijn dragende functie.

Hout halstraat 4 low
Hout halstraat low
Impressies van de resten van het houtskelet van deze huisjes en de typerende baksteenvulling.

Een "Nieuwstraat"

Vanaf 1531 werd er een wijk aangelegd buiten de Oude Vest ter hoogte van het huidige Nonnenveld en Keizerstraat. Om deze wijk een verbinding met de stad te geven was een nieuwe straat nodig. Dit werd de Halstraat, die vermoedelijk in 1535/1536 werd aangelegd. Daarvoor moesten er wel huizen uit de rooilijn van de toen nog aaneensluitende St. Jansstraat en Ridderstraat gesloopt worden. In 1994 werd er al een achtergevel van één van die verdwenen woonhuizen aangetroffen bij rioleringswerkzaamheden.
Andere "nieuwstraten" zijn de St.Annastraat (eveneens een doorbraak door een huizenblok) de Nieuweweg en de Houtmarkt. (beide ontstaan na afbraak van de stadsmuur en versmalling van de stadsgracht)

BR 51 halstraat low
Aan de linkerzijde van de rioleringssleuf werd in 1994 de achtergevel gevonden van een woonhuis dat zich hier bevond vóór de doorbraak t.b.v. aanleg van de Halstraat.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven