Historisch waterkeldertje ontdekt bij ‘ONE’

24-03-2016

Op het grasveld tussen Holland Casino en de Stadsgalerij Breda is onlangs door Heijmans in samenwerking met de gemeente Breda een tijdelijk, mobiel huis geplaatst: ‘ONE’. Bij de aanleg van de riolering voor dit huisje aan de Chassé Promenade is men eind juli gestuit op historisch muurwerk. Terwijl er rondom het muurwerk een nieuwe sleuf werd gegraven voor de riolering en de riolering werd gelegd, hebben archeologen van de gemeente Breda de blootgelegde resten gedocumenteerd.

Br 43 15 werkzaamheden klein
Graafwerkzaamheden voor de aanleg van het riool

Archeologische resten

De locatie waar het ONE huisje geplaatst is, ligt aan de Chassé Promenade, op de rand van de Oude Vest en het terrein van de voormalige Chassékazerne. Het Chassépark is bij de aanleg van de parkeerkelder grotendeels archeologisch onderzocht, maar op de plek van de Heijmans ONE hebben archeologen niet eerder een kijkje in de bodem kunnen nemen.
In de smalle rioleringssleuf was koepelvormig metselwerk te zien, waarin door de graafwerkzaamheden een gat gekomen was. Door deze opening kon er een kijkje genomen worden in wat leek op een waterput. Het bleek een gemetseld waterkeldertje te zijn: een vierkant keldertje van iets meer dan twee meter breed en evenzo lang, netjes gemetseld met een tongewelf. De vloer van het keldertje was aangesmeerd met een dikke, witte kalklaag. Het keldertje was op wat puin na, leeg en schoon, maar was aan de kant van de voormalige Chassékazerne opengebroken. Als we op het kadastrale minuutplan uit 1824 kijken, zien we dat de muurresten en het waterkeldertje op een erf net ten noorden van de Korte Stallen liggen. De Korte Stallen zijn in de achttiende eeuw op het Nonnenveld bij de Kloosterkazerne gebouwd. Het pand op de hoek van het Nonnenveld en de Oude Vest is daar in de zestiende eeuw gebouwd en na de Tweede Wereldoorlog gesloopt. De archeologische resten die nu aan het licht gekomen zijn liggen precies tussen die zestiende en achttiende eeuwse bebouwing in. Mogelijk lag het keldertje op een binnenplaats en hoorde het op enig moment bij het hoekpand. Er zijn helaas geen vondsten gedaan die het muurwerk zouden kunnen dateren.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven