Historisch beekje de Zaanmark bij werkzaamheden Julianalaan in het zicht geweest

03-07-2020

Bij de archeologische begeleiding van de rioolwerkzaamheden in de Julianalaan is kortstondig het beekje de Zaanmark in het zicht geweest. De Zaanmark ontsprong op twee plaatsen in het Mastbos en liep door de polder Boeimeer. Voordat de wijk gebouwd werd was dit is zeer laag en drassig gebied
Bijna parallel stromend aan de Weerijs maakte de Zaanmark een scherpe bocht naar het oosten en vloeide uiteindelijk uit in de Mark net ten zuiden van de Julianabrug.

Zaanmark op topo
Zaanmark insnijding low

Links de locatie van de Zaanmark (rood) in de rioleringssleuf. Rechts is met een rode lijn de opvulling van het waterloopje aangegeven.

Wat de archeologen aantroffen was geen natuurlijke loop maar een duidelijk gegraven waterloop. Vermoedelijk is de Zaanmark al eeuwen geleden gekanaliseerd voor een snelle waterafvoer in dit toch al laaggelegen gebied.
De Zaanmark is nu niet meer zichtbaar. Bij de bouw van de wijk Boeimeer in de jaren '50 stroomde de Zaanmark nog uit in de Weerijs ter hoogte van de Vondelstraat. De naam leeft nog wel voort als straat- en parknaam.

BR 577 20 0031 600x866
Zaanmark2 600x866
Links de natuurlijke grondlagen van de Boeimeerpolder onder de ophogingen die plaatsvonden bij de aanleg van de wijk. Rechts een projectie van het kadastraal minuutplan uit 1824 op een actuele luchtfoto met duidelijk zichtbaar de Zaanmark die ter hoogte van de Jacob Catssingel de staat doorkruist. Daarop ook de verdwenen Lageweg.

Overigens is de oorspronkelijke naam Zaartmark. Dat verwijst naar de begroeiing met zegge, een vochtminnende grasachtige plant. De naam van het waterloopje duikt al in 1569 op. De naam Zaart, als een perceel hooi-of weiland in Boeimeer werd al in 1295 genoemd.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven