Herontwikkeling kloostercomplex Nieuwstraat tot vijfsterrenhotel van start

04-05-2017

Op 16 maart 2015 hebben wethouder Selçuk Akinci en Ben van de Meerakker als directeur van ontwikkelaar Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. een zogenaamde anterieure overeenkomst getekend over het monumentale kloostercomplex aan de Nieuwstraat. Hiermee kan de herontwikkeling van het klooster tot vijfsterrenhotel van start gaan. Het monumentale kloostercomplex aan de Nieuwstraat 21-29 bestaat uit drie herenhuizen en een klooster met kapel. Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. gaat het complex volledig restaureren en herontwikkelen tot een vijfsterrenhotel met bijbehorende horeca-, terras- en vergaderfaciliteiten. Het is de bedoeling van de ontwikkelaar om met de exploitant Odyssey Hotel Group het hotel, dat onderdeel wordt van Marriotts Autograph Collection, in het voorjaar van 2016 te openen.

Nieuwstraat2021 2920voortgang2
Nieuwstraat2021 2920voortgang1

Een waardevol erfgoedcomplex behouden'
Wethouder Selçuk Akinci van Erfgoed: Met de herontwikkeling van dit monument in onze historische binnenstad blijft een waardevol erfgoedcomplex in één van de oudste straten van Breda behouden. Nu worden de hofhuizen, mede dankzij de provincie Noord-Brabant en het Nationaal Restauratie Fonds in oude glorie hersteld en omgevormd tot het eerste vijfsterrenhotel in Brabant. Een stijlvolle en historische plek waar Breda haar nationale en internationale gasten kan ontvangen. Directeur Ben van de Meerakker, de ontwikkelaar van Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V: Dit is een fantastisch mooi project, enerzijds omdat het een Rijksmonument betreft dat in verval is geraakt en nu zijn nieuwe grandeur terug zal krijgen maar anderzijds omdat het een prachtig stuk werk is voor onze ruim 275 medewerkers van ons zusterbedrijf Bouwbedrijf L. van de Ven BV uit Veghel, die hier hun vakmanschap volledig kunnen ontplooien. Voor een erkend restauratiebedrijf is dit een prachtige aanvulling op onze opdrachtenportefeuille.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst is een vrijwillige overeenkomst tussen de gemeente en een grondeigenaar, voorafgaand aan de wijziging van het ruimtelijk besluit, in het kader van de Grondexploitatiewet. De gemeente Breda en Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. hebben nu afspraken gemaakt over taken, verantwoordelijkheden en risico's omtrent het project. In de overeenkomst hebben de gemeente en de ontwikkelaar vastgelegd dat Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. voor eigen rekening en risico het project ontwikkelt en realiseert en een financiële bijdrage betaalt aan de gemeente voor de door de gemeente te maken kosten. De gemeente op zijn beurt zegt toe planologische medewerking te verlenen door de nodige vergunningen te verstrekken. Verder zal er een voor het hotel benodigde grondruil plaatsvinden. De ontwikkelaar zal de samenhangende herinrichting van de openbare ruimte in het projectgebied op zich nemen. De ontwikkelaar heeft in december 2014 aanvragen ingediend voor het herstellen van het casco, nieuwe aanbouwen en overkappingen en voor een functiewijziging naar horeca en wonen. Omdat het hier een monument betreft, is voor de aanvragen een uitgebreide procedure noodzakelijk. De herstelwerkzaamheden zijn al in het najaar van 2014 gestart. Binnen enkele weken zal het benodigde vergunningentraject worden afgerond, met in achtneming van de wettelijke inspraaktermijnen. Overleg met de omwonenden over de planvorming maakt daar deel van uit.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven