19 juli 2016

Keldertje onder Oude Vest

Bij werkzaamheden op de Oude Vest zijn delen van een keldertje en een muurtje gevonden.  Lees meer

12 juli 2016

MOTI Breda: Een Nassaukunstwerk vertaald naar het heden

Het museum MOTI aan de Boschstraat presenteert (in het kader van het Jheronimus Bosch 500-jaar) tot 31 december 2016 de tentoonstelling ‘Nieuwe Lusten’. Het schilderij ‘De Tuin der Lusten’ is rond 1480-1490 geschilderd door Jheronimus Bosch in opdracht van graaf Hendrik III van Nassau vo... Lees meer

12 juli 2016

Stadsarchief Breda: Bredasche Courant digitaal

Het Stadsarchief Breda bezit papieren exemplaren van de Bredasche Courant, een belangrijke bron van informatie voor historisch onderzoekers. Deze krant verscheen van 1792 tot 1966. De jaargangen 1914-1939 en 1945-1950 zijn nu gedigitaliseerd (als onderdeel van het grote Metamorfoze-project van de Ko... Lees meer

6 juli 2016

Begraven bij het Zwartzusterklooster

In de zomer van 2015 is tijdens archeologisch onderzoek, uitgevoerd ter plaatse van het nieuwbouwproject Gasthuyspoort aan de Vlaszak, een deel van een begraafplaats opgegraven. Lees meer

24 juni 2016

Noodmunten Tachtigjarige Oorlog

Noodmunten uit Tachtigjarige Oorlog zijn nu te zien in het Breda's Museum Lees meer

24 juni 2016

Straatnamen en dialect

Veel straatnamen in Breda zijn door dialect gekleurd. Dat heeft verschillende oorzaken. Sommige straten zijn al zo oud, dat ze dateren van vóór de invoering van het huidige Standaardnederlands. Andere straatnamen zijn moderner, maar toch nog regionaal gekleurd. Ook het hergebruik van o... Lees meer

9 juni 2016

Archeologie uit Breda in Rijksmuseum van Oudheden

Een bijzondere archeologische vondst uit Breda is vanaf 14 juni 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In een tien meter lange ladekast, 'Archeologie uit je achtertuin' gedoopt, zijn archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten te zien.  Lees meer

27 mei 2016

Onzichtbare wegen

In een vorig bericht hebben we een middeleeuwse weg door het Mastbos uitgelicht waarvan een restant nog zichtbaar is. Nu willen we iets laten zien van wegen, of eigenlijk beter banen of routes, in het Mastbos die al lang verdwenen zijn maar aan de hand van hoogteverschillen zichtbaar kunnen worden. ... Lees meer

27 mei 2016

Leo Nierse over Huis Valkenberg

Leo Nierse schreef voor de site van Stadsarchief Breda een artikel over het oude Huis Valkenberg. De Nassaus hadden in de vijftiende eeuw (behalve het Kasteel of de Burcht) nog twee woonpaleizen in Breda. Deze zijn allebei verdwenen in de zestiende en zeventiende eeuw. Huis Valkenberg werd geslo... Lees meer

11 mei 2016

Waterput gevonden uit Tachtigjarige oorlog

Bij een archeologisch onderzoek aan de Bavelselaan zijn een waterput uit de Tachtigjarige oorlog en een middeleeuwse greppel gevonden. Lees meer

9 mei 2016

Nassaudag 2016

Tijdens de Nassaudag op maandag 16 mei a.s. kun je een kijkje in de archeologische keuken nemen. Lees meer

3 mei 2016

Tentoonstelling Amphia ziekenhuis

In het informatie centrum over de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis is een tentoonstelling ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Molengracht. Lees meer

25 april 2016

Potstal aan Gageldonkseweg

Tijdens archeologisch onderzoek langs de Gageldonkseweg zijn sporen behorende bij de hoeve Hoogsteen op Hambroek aangetroffen. Lees meer

22 april 2016

De toren van de hertog

In dit artikel probeer ik vanuit een hernieuwde interpretatie van het archeologisch onderzoek in 1992 naar de Polanenburcht  een beter beeld te krijgen van de loop van de stadsmuur aan de noordwestzijde van de middeleeuwse stad.  De veronderstelling is nu dat zich onder de torenfundering e... Lees meer

4 april 2016

Visafval onder de loep

Op het achtererf van één van de huisjes aan de Molenstraat werd een gemetselde afvalput met een bijzondere vulling opgegraven.  Lees meer

25 maart 2016

Brainstormsessies Open Monumentendag 31 maart of 5 april

Dit jaar kun je meedenken over het programma voor de Open Monumentendag Breda, meepraten én meedoen. Kom naar een van de brainstormsessies. Lees meer

22 maart 2016

Palmpasen op Eikberg in Bavel

In één van de 16e eeuwse waterputten aangetroffen bij de opgraving Eikberg in Bavel zijn goed geconserveerde fragmenten gevonden van Buxus ofwel het Palmboompje. Lees meer

18 maart 2016

Archeologie in de klas

Drie groep 5 klassen van de KBS Petrus en Paulus hebben vorige week op speelse wijze kennis kunnen maken met archeologie. Lees meer

18 maart 2016

Speuren naar sporen 3

Nu Hotel Nassau aan de Nieuwstraat bijna gereed is er er op Erfgoedweb veel aandacht voor deze samengevoegde reeks historische gebouwen. Een goed moment om u te wijzen op de verspringing van de gevellijn in het laatste bouwdeel. Het voormalige klooster uit het begin van  twintigste eeuw hie... Lees meer

10 maart 2016

Opgraving in de Heuvel

In het Heuvelkwartier is een middeleeuws erf aangetroffen. Lees meer

Nieuwsbrief