23 juni 2017

Archeologische vondsten in Stedelijk Museum Breda

In het onlangs geopende Stedelijk Museum is een aantal archeologische vondsten tentoongesteld afkomstig uit een opgegraven beerput die behoorde bij het huis van Charles de Héraugière. Toen hij als commandant van de vesting,  even na 1590, een huis aan de Catharinastraat betrok ... Lees meer

7 juni 2017

Nassaudag 2017 een succes

Maandag 5 juni is Nassaudag gehouden in Breda, met als thema ‘lust of last’. De start was in de Grote Kerk, waar loco-burgemeester Arbouw samen met spelers uit een schilderij van Jeroen Bosch (Tuin der Lusten) de dag opende. Verder kon er in de kerk gegeten en gedanst worden, waren er g... Lees meer

2 juni 2017

Een grape van formaat

Het archeologisch onderzoek dat in 1991 werd uitgevoerd aan de  Molenstraat levert nog steeds bijzondere vondsten op. Deze kookpot of grape heeft een opvallend grote inhoud. Bij een diameter van circa 43 cm moet dat al gauw zo'n 15 liter  zijn. Dit formaat kookpotten werd tot nu toe alleen... Lees meer

29 mei 2017

"Lust en Last", thema Nassaudag 2017

Jaarlijks wordt op tweede Pinksterdag in Breda de Nassaudag gevierd. Op maandag 5 juni is er tussen 12.00 uur en 17.00 uur een gevarieerd programma op meerdere locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nassaus: de Grote Kerk, het Kasteel van Breda, het poortgebouw Begijnhof, de Waal... Lees meer

24 mei 2017

Alle Nassaus en Oranjes op een rijtje

Op Erfgoedweb zijn allerlei wetenswaardigheden over de Nassaus (vanaf 1403 tot 1530) en de Oranje-Nassaus (1530 tot heden)  geplaatst. Het overzicht eindigt in 1795 toen de Baronie van Breda werd opgeheven en de Oranjes hun titel  Baron van Breda verloren. Niet alleen zijn ook alle ... Lees meer

22 mei 2017

14e eeuwse stadsmuur even in het zicht op Oude Vest

Tijdens de herinrichting van de Oude Vest en de daarbij behorende rioolwerkzaamheden is een klein fragment van de fundering van de veertiende eeuwse stadsmuur in het zicht geweest. De muur was in het verleden al deels uitgebroken, mogelijk door de sloop van de Keizersbrug in de late 19e eeuw... Lees meer

19 mei 2017

Update archeologisch onderzoek Seeligkazerne

De afgelopen week is het archeologisch onderzoek uitgebreid met een aantal proefsleuven  dicht langs de Fellenoordstraat. Daarbij kwamen de resten tevoorschijn van de Grote Watermolen, een klein sluisje in een muur die dwars door de vestinggracht liep (een zgn. "beer" ).  Lees meer

11 mei 2017

Archeologisch onderzoek terrein Seeligkazerne

De gemeente Breda is donderdag 11 mei met archeologisch onderzoek gestart op het zuidelijk deel van de Seeligkazerne in het grasveld ter hoogte van de parachuteloods. Het onderzoek duurt tot woensdag 24 mei Lees meer

11 mei 2017

Archeologisch onderzoek Schoolakkerplein levert opnieuw middeleeuwse sporen op

Tijdens archeologisch onderzoek op het Schoolakkerplein, schuin achter gemeenschapshuis Vianden, werd vorige week  een  waterput uit de middeleeuwen aangetroffen.  Lees meer

21 april 2017

Uit de oude doos (11)

Archeologisch onderzoek levert regelmatige bijzondere objecten waar een verhaal aan vast zit. Dat geldt ook voor deze vroeg 16e eeuwse lavabo. Een lavabo (Latijn voor "ik zal wassen") is een middeleeuwse pot die gebruikt werd voor het wassen van de handen voor een belangrijke maaltijd. De wassi... Lees meer

12 april 2017

Nieuwe locatie Princenhaags Museum onderzocht

Deze week is gestart met de werkzaamheden voor de nieuwe locatie van het Princenhaags Museum aan de Haagweg. De ontgraving voor de fundering van de aanbouw heeft plaatsgevonden onder archeologische begeleiding.  Lees meer

7 april 2017

Studiedag Archeologie in Westelijk Noord-Brabant

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeo­logische voorjaarsstudiedag op zondag 7 mei 2017. Het thema van de studiedag is: Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk, Nieuwe synthese over de bewoningsgeschiedenis van het westelijk deel van Noord-Brabant.   Lees meer

7 april 2017

35 jaar vrijwilligers in de archeologie (2)

Voor de uitwerking van oud en nieuw archeologisch onderzoek zijn we afhankelijk van een grote groep vrijwilligers die op één of andere manier hun bijdrage willen leveren aan een verdere ontrafeling van de geschiedenis van deze gemeente. Deze keer aandacht voor een groep vrijwilligers die... Lees meer

1 april 2017

Zuiderwaterliniefestival op 8 en 9 april

Op 8 + 9 april kun je op bijzondere locaties langs de linie op avontuur. Lees meer

24 maart 2017

Onthulling plaquette middeleeuwse begijnhof

Afgelopen woensdag werd door Generaal-majoor Nico Geerts van de KMA en Burgemeester Paul Depla een bronzen plaquette op het Kasteelplein onthuld, op de plaats waar het oude Begijnhof lag Lees meer

22 maart 2017

Tentoonstelling Ondergronds Verleden

Op 1 april start de tentoonstelling "Ondergronds Verleden" in heemkundemuseum Paulus van Daesdonck te Ulvenhout. In deze expositie worden de resultaten van een aantal archeologische onderzoeken gepresenteerd aan de hand van vondsten en kaarten. Lees meer

17 maart 2017

35 jaar vrijwilligers in de archeologie (1)

Het Archeologisch Centrum in Breda zit vol vrijwilligers, en dat al sinds begin jaren '80 ! Voor de uitwerking van oud en nieuw archeologisch onderzoek zijn we afhankelijk van een grote groep mensen die op één of andere manier hun bijdrage willen leveren aan een verdere ontrafeling van de geschied... Lees meer

5 maart 2017

Twee spiekers aan de Kesterenlaan

Bij archeologisch onderzoek aan de Kesterenlaan twee zijn vier-palige spiekers (graansopslagplaatsen) uit de prehistorie opgegraven. De overige paalsporen behoren waarschijnlijk tot verschillende (bij)gebouwen. Verder zijn er nog kuilen en greppels gevonden. Lees meer

21 februari 2017

Terug van weggeweest, een 17e eeuwse passer

Tijdens archeologisch onderzoek 1999 op het terrein achter de voormalige Kloosterkazerne ( nu Holland Casino) werd in de nabijheid van een 17e eeuws soldatenbarakken complex een grote  hoeveelheid metalen objecten opgegraven, alles in slechte staat. De afgelopen jaren zijn een aantal voorwerpen sch... Lees meer

13 februari 2017

Verbrande sikkel uit de Late-Bronstijd/Vroege IJzertijd

Tijdens archeologisch onderzoek dat begin 2017 is uitgevoerd aan Laagsteen 33 te Breda, werden in een vondstrijke kuil fragmenten van een verbrande vuurstenen 'sikkel' gevonden. Deze kenmerkende vondst kan gedateerd worden in de Late Bronstijd tot en met de Vroege- IJzertijd (1100-500 v C). Lees meer