Fundamenten hofhuis Neervenne gevonden

04-05-2017

Tijdens recent archeologisch onderzoek zijn er fundamenten van een kelder en een waterput gevonden, die hebben behoord tot het hofhuis Neervenne. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd omdat de herontwikkeling van het kloostercomplex tot een vijfsterren designhotel de bodem op enkele plaatsen zou verstoren.

BR 66 15 tussen20de20steigers
Archeologisch onderzoek tussen de steigers aan de Nieuwstraat

Korte geschiedenis

Op de locatie van de panden aan de Nieuwstraat waar het designhotel wordt gerealiseerd stonden oorspronkelijk vier hofhuizen. Drie hofhuizen zijn gebouwd na de stadsbrand van 1490. Ter hoogte van huisnummer 21 stond Huize Waelwyk, daarnaast stond Huis Bruheze, ter hoogte van nummer 25 stond Huis Assendelft. Ter hoogte van nummer 27-29 stond Huis Neervenne, gebouwd rond 1400. In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assendelft en Neervenne aan de Nieuwstraat. De zusters vestigden hier een weeshuis 'het liefdesgesticht' voor arme meisjes. In 1904 lieten de zusters Huis Neervenne slopen en bouwden op deze plaats een nieuwe woonvleugel en een kapel.

Opgraving 2008

Ten zuiden van de panden en tussen de kapel en de huidige bebouwing in werd in 2008 al een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een kreek teruggevonden met daarin vondstmateriaal uit de ijzertijd. Verder zijn er sporen en structuren gevonden van 15e eeuwse bebouwing die voorafgaand aan de hofhuizen op het terrein heeft gestaan. Ook zijn er delen van bebouwing van de hofhuizen gevonden. En er zijn sporen van 15de - 18de eeuwse bebouwing behorende tot Huis Neervenne gevonden. Verder zijn de achtererven van de hofhuizen onderzocht waarin afvalkuilen, een beerkelder en een beerput aanwezig waren.

BR 66 1520bovenaanzicht
De aangetroffen fundamenten van Huis Neervenne ten zuiden van de kapel

Recente opgraving

Ten zuiden van de kapel zijn fundamenten gevonden die behoord hebben tot het Huis Neervenne. Een noordwest-zuidoost georiënteerde muur met steunberen vormde waarschijnlijk het fundament voor de zuidelijke gevel van het vierkante huis met binnenplaats. In een latere periode is hier aan de binnenzijde een kelder tegenaan gebouwd. In deze kelder was nog een dichtgemetselde waterput aanwezig. Verder lijkt er aan deze kant ook een aantal latere aanbouwen te zijn geplaatst. In een tweede sleuf, die lag tussen de kapel en de huidige bebouwing in, is het noord-zuid georiënteerde fundament gevonden dat het huis ter hoogte van de binnenplaats heeft ondersteund. Wanneer we de opgravingsresultaten over het kadastrale minuutplan van 1824 heen leggen wordt het duidelijk dat delen van het muurwerk precies op de locatie liggen waar we die aan de hand van de oude kaart kunnen verwachten.

BR 66 15201824
De opgravingsresultaten geprojecteerd op de kadastrale kaart van 1824 (fundamenten in oranje)
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven