Doe eens uit de hoogte: een ander kijk op het Mastbos

31-03-2020


Kijken naar een oeroud landschap

Als we met behulp van een hoogtekaart (Actueel Hoogtebestand Nederland) naar het Mastbos en de Galderse Heide kijken zien we een grillig landschap dat zich al van vòòr de laatste ijstijd is gaan vormen.
Het huidige Mastbos heeft een veel kortere geschiedenis maar dat had alles met houtproductie te maken. Ondergrond en reliëf laten een onnoemelijk oudere geschiedenis zien van het gebied tussen de Aa (links) en de Mark (rechts).
Neem bijvoorbeeld de kronkelige bruine baan. Zandheuveltjes die een oeroud en verdwenen Markdal begrenzen. Het is niet voor niets dat daar juist de vennetjes liggen. In de laatste IJstijd is er op enkele plaatsen zoveel zand dat oerdal ingewaaid dat de Mark een andere loop heeft gekregen.

AHN20 Mastbos20met20weg low


Vóór de 16e eeuw bestond dit gebied maar voor een heel klein gedeelte uit bos. Het was een moeizaam te bereizen streek, bestaande uit heide, vennen en stuifzanden. De middeleeuwse reizigers, veelal boeren en handelaars, hadden zo hun wegen door dit terrein maar het landschap bepaalde de loop van de weg. Rechtstreeks van A naar B was er niet bij. Die middeleeuwse wegen zijn op beide kaarten geprojecteerd.

Mastbos topo low

Na de 16e eeuw worden er steeds meer dreven door het Mastbos aangelegd. Daardoor werd het gebied beter toegankelijk; èn voor de houtproductie èn voor de recreanten die al eeuwenlang het Mastbos bezoeken. De Galderse Heide is pas veel later gecultiveerd. Daar zijn nog veel van die middeleeuwse wegen te traceren.
Met behulp van bovenstaande luchtfoto zou je als middeleeuwse reiziger door deze ooit onherbergzame streek kunnen reizen. Probeer het eens uit !

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven