24 juni 2020

Breda ondersteboven (8) vestingmuren onder de Koepelgevangenis

Waar gegraven wordt komt de geschiedenis tevoorschijn. Soms gebeurt dat op bijzondere plaatsen en bij eventueel archeologisch onderzoek moeten archeologen onder bijzondere omstandigheden hun werk doen.
In 1998 stuitte men bij de aanleg van een ondergrondse sportzaal in de Koepelgevangenis (officieel de penitentiaire inrichting Boschpoort) op een zware muur, zeker 2 meter dik met op regelmatige afstand dwarsmuren. Het bleek om de bekledingsmuur te gaan van een ravelijn, een in de gracht gelegen vestingwerk uit de 17e eeuw. Dit aarden verdedigingswerk werd aan de buitenkant bekleed met een zware muur waarbij de dwarsdelen (de steunberen) deze muur verankerden in de achterliggende aarden vestingwal.

vestingmuur onder Boschpoort BR-72-98_1824_low.jpg
Links de aangetroffen vestingmuur op de binnenplaats van de Koepelgevangenis. Rechts de locatie van de Koepel geprojecteerd op de vesting zoals deze vóór ontmanteling zich langs de zuidoostzijde van de stad uitstrekte. 

Vanaf 1869 werden de vestingwerken ontmanteld. Daarbij kwam een enorm grondoppervlakte vrij dat aan deze zijde van de stad ingericht werd met de Chassé kazerne en de bijbehorende excercitieterreinen. De Koepel werd gebouwd tegen de uiterste noordoosthoek van dit militaire complex. (zie foto)
Archeologen hebben gelukkig de kans gekregen in de toen nog functionerende gevangenis, met de nodige beveiligingsmaatregelen, de vestingmuren te documenteren en te onderzoeken. Meer informatie over deze opgraving vindt u hier.

Chasseveld_GN19901812.jpg
Zicht vanaf de huidige Vierwindenstraat op de Chassé kazerne en de Koepelgevangenis. De exercitieterreinen zijn aangelegd op de ontmantelde vesting. Daarbij wordt ook de omvang van de voormalige vestingwerken goed zichtbaar.(foto: Fotopersbureau het Zuiden, coll. Stadsarchief Breda, id. GN19901812)

Deel dit bericht

Nieuwsbrief