Boren rondom hoeve Nieuwenhuis

22-12-2016

In dit nieuwsbericht wordt gebruik gemaakt van gegevens die door Karel Leenders in 2016 in een gedetailleerde historisch geografische beschrijving van het plangebied zijn opgeschreven. De hoeve Nieuwenhuis (Reeptiend 50) ligt op de westelijke oever van de Mark aan het pad naar het tweede kippenbruggetje. De naam nieuwenhuis wordt al in 1425 gebruikt en zal in 1516 één van de vroegste stenen gebouwen zijn geweest. De hoeve viel onder het grondgebied van het Oude Hof van Thorn en kent mogelijk een oorsprong die ouder is dan 1000 nC. De bijbehorende akker lag ten noorden van de hoeve en sloot aan op de akker van de hoeve van Bouvigne. Op het kadastrale minuutplan zijn op deze locatie drie gebouwen te zien, het woonhuis met stal, een bakhuisje en een schuur. De schuur is afgebrand en niet meer aanwezig, de andere twee gebouwen zijn monumentaal en zullen 'gedeeltelijk' gerestaureerd worden.

Br 457 16 boren met veldcomp
Booronderzoek nabij hoeve Nieuwenhuis.

Om een beeld te krijgen van het oude landschap zijn twee rijen met boringen uitgevoerd. Een rij van oost naar west, en één rij van noord naar zuid met het huis als middelpunt. Het onderzoek bevestigde dat de boerderij op een dekzandkop was gebouwd. Deze dekzandkop liep nog iets verder door richting het noorden en richting het zuiden en westen liep het snel af. Het woongedeelte van de huidige boerderij bleek direct op het dekzand gefundeerd te zijn. Ter hoogte van de voormalige schuur en het stal gedeelte aan de oostkant van het woonhuis is een flink omgewerkt pakket aangetroffen. Direct ten oosten van de boerderij daalt het landschap direct. Dit is het beekdal van de mark.

Br 457 16 boor en guts
Grondlagen in boorkop en guts.

In het beekdal zijn rivierafzettingen en veenpakketten aangeboord. Mogelijk zijn dit opvullingen van een oudere stroomgeul/meander van de Mark. In één boring ten zuidoosten van de boerderij is een afvalpakket aangetroffen met materiaal uit de 18e eeuw erin. Ten zuiden van de boerderij ter hoogte van het bakhuis is een diep spoor aangetroffen, vermoedelijk is dit een sloot geweest, op de kadastrale minuut van 1824 stond hier een perceelgrens aangegeven. De aangrenzende terreinen ten oosten en noorden van de hoeve zijn ooit voor zandwinning afgegraven, de bovenste natuurlijke bodemlagen zijn hier verdwenen. Het booronderzoek heeft aangetoond dat er nog archeologische resten onder en in de directe omgeving van de hoeve aanwezig zijn.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven