Bewoning uit de IJzertijd aan de Galderseweg

30-03-2017

Op het terrein van hockeyclub Zwart Wit zijn afgelopen week sporen gevonden van minimaal één boerderij uit de Midden IJzertijd (5e-3e eeuw voor Christus). Het is voor het eerst dat bij onderzoek aan de zuidkant van Breda woonplaatsen uit de IJzertijd tevoorschijn komen. In het verleden zijn bij archeologisch onderzoek wel vondsten uit de IJzertijd gedaan, bijvoorbeeld bij het nabijgelegen Oud Hof, maar de bewoningssporen waren niet in de onderzoekslocaties aanwezig.

BR 330 14 overzicht

De nu aangetroffen resten bestaan uit de paalsporen van de boerderij en twee graanschuurtjes, waterkuilen, een haardkuil en ploegsporen. In de IJzertijd lag deze locatie op de rand van een hoge rug, vlakbij het dal van de waterloop van de Mark. Uit de ploegsporen blijkt dat op de hoge rug akkers konden worden aangelegd.

BR 330 14 eergetouw20krassen
BR 330 14 spieker

De waterkuilen zijn aangelegd om over grondwater te kunnen beschikken. De waterkuilen zijn door een dikke leemlaag heen gegraven, tot in een onderliggende grove zandlaag. De leemlaag hield het water tegen, maar door het grove zand kon het water goed omhoog borrelen.

BR 330 14 waterput

De sporen lagen ongeveer 50 cm onder het oppervlak. Ze zijn goed bewaard gebleven doordat in de Middeleeuwen een plaggenlaag is opgebracht als bemesting voor akkers. De plaggen beschermden de onderliggende sporen bij het ploegen.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven