12 december 2013

Archeologisch onderzoek bij werkzaamheden Trambrug

Sinds juni zijn de werkzaamheden aan de Trambrug, nu de Prins Willem-Alexanderbrug in volle gang. Om ruimte te maken voor een nieuwe hogere brug met een betere toegang tot de Haven is is de bestaande Trambrug inmiddels gesloopt.

Korte historie

De brug is gebouwd in 1977 maar kent drie voorgangers. De eerste brug was een stalen ophaalbrug die vlak langs de spoorbrug was gelegen, deze is in 1865 gebouwd. De ophaalbrug werd in 1893 afgebroken en vervangen door een draaibrug, die ook geschikt was voor tramverkeer. Sinds 1895 officieel Trambrug genaamd. In de jaren 30 is de draaibrug vervangen door een klapbrug en gaat er geen tramverkeer meer over de brug. Tenslotte wordt in 1977 de klapbrug vervangen door de Trambrug zoals deze tot voor kort op deze locatie heeft gelegen.

BR-360-13_1.jpg

Links de kademuur en rechts daarvan de grachtvulling met een grote concentratie afval

Archeologie

Tijdens de graafwerkzaamheden aan de westzijde van de brug zijn er resten gevonden van de kademuur behorend bij de klapbrug uit de jaren 30. Langs deze kademuur was nog een oude laag intact met daarin een grote hoeveelheid vondstmateriaal. Het gaat om een kleiige laag met daarin aardewerk, kleipijpjes, glaswerk, muntjes en bouwmateriaal met een datering tussen de 14de en de 19de eeuw. De aard van deze vondstrijke laag is nog niet geheel duidelijk. Vanwege de aanwezigheid van schelpen, zoals zoetwatermosselen, en afval in deze laag lijkt het een oude grachtvulling te zijn. Mogelijk heeft op deze plek een vestinggracht gelegen of is bagger uit de gracht op deze plek gestort

Deel dit bericht

Nieuwsbrief