Archeologie op knooppunt Princeville

04-05-2017

Begin maart heeft eraan de Ettensebaan en het Bagven Park een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Vanwege bouwplannen op deze locatie bij het knooppunt Princeville was het van belang eerst eventuele archeologische sporen en vondsten in kaart te brengen.

BR 105 1520overzicht
Archeologisch onderzoek bij knooppunt Princeville

In 1999 en 2000 is in het kader van de reconstructie van de A16 en A58 en de aanleg van de HSL al een grootschalig onderzoek uitgevoerd op het knooppunt Princeville met zeer interessante resultaten. Tijdens dit onderzoek zijn vijftien huisplattegronden uit de IJzertijd gevonden met een groot aantal bijgebouwen. Aan de hand van de aanwezige perceelgreppels konden een aantal boerderijerven (woonhuis, bijgebouwen en waterput/waterkuil) worden gereconstrueerd. Uit de Romeinse tijd zijn enkele kuilen aangetroffen, en enkele greppelsporen die op grafstructuren duiden. Uit de periodes daarna zijn er nog nauwelijks sporen aangetroffen, tot aan het begin van de Nieuwe Tijd.

Aan het Bagven Park was er sprake van een duidelijke overgang van hoog naar laag in het landschap: het westelijke deelvan het terrein is in het beekdal van de voormalige Bagvense Loop - Kruisloop gelegen. Het oosten ligt op een dekzandrug. Er zijn enkele sporen van menselijke activiteit gevonden. Er is aardewerk uit de Late IJzertijd- Vroeg Romeinse tijd gevonden.Er is een spieker aangetroffen: vier paalsporen die de plattegrond van een graanschuurtje vormen. Op de rand van het beekdal troffen we een grote waterkuil aan met een diameter van 4,5 meter en een diepte van meer dan 2 meter.

BR 105 1520waterkuil
BR 105 1520spieker
Links wordt de waterkuil nader onderzocht; rechts zien we het vier-palige graanschuurtje
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven