Woestenbergseweg (Bavel)

Gebieden
1300 tot heden
  • De in 1970 afgebroken Woestenbergse Hoeve. Foto: B. Speekenbrink, 1969. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Deze weg loopt van horecagelegenheid de Brouwers aan de Gilzeweg naar de Royaaldreef in het Ulvenhoutsebos. De naam is ontleend aan de gelijknamige hoeve, die naast het viaduct ligt.

Onherbergzaam, woest

Woest betekent volgens de toponymist Chr. Buiks in het Middelnederlands onder andere woest, onherbergzaam, onontgonnen en ook wel verlaten, eenzaam of afgelegen. Het gebied Woestenberg lag inderdaad ver van de bewoonde wereld aan de grens van het gebied Bavel, midden in de heide, aldus Buiks. Het element berg komt in Bavel zeer veelvuldig voor, onder andere in Eikberg, Bolberg, Roosberg enzovoorts. Buiks zag de naam Woestenberg, Wustenberghe, voor het eerst vermeld in 1389.

Klooster

In 1470 maakte Maria van Loon, de weduwe van Jan IV van Nassau, haar testament (1). Het was haar wens een besloten klooster voor 25 nonnen op te richten, waar voortdurend de lof van God op zou klinken uit hun maagdelijke monden. Deze geestelijke personen moesten tevens de ziel herdenken van haar man Jan IV. Het klooster moest gesticht worden op een plaats genaamd Woestenberg op een hoeve die eigendom geweest was van Jan, bastaard van der Lecke, geheten van Woestenberg. Het klooster werd inderdaad opgericht in 1476 door de dochter van Jan IV en Maria van Loon, Odilia van Nassau.

Verhuisd

In of na 1484 werd het klooster verplaatst naar Boeimeer onder Princenhage, waar het de naam van Vredenberg kreeg. Gedurende de belegering van Breda in 1577 werd Vredenberg geplunderd en in de as gelegd. De nonnen vonden een schuilplaats in de stad, vanwaar zij in 1610 verhuisden naar Lier. De Woestenbergse Hoeve bleef eigendom van de zusters van Vredenberg. De boerderij Woestenberg brandde af in 1919 en werd in 1922 herbouwd. Deze boerderij moest in 1970 weer wijken voor de aanleg van de autoweg Breda Tilburg.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 10, Bavel, Bol- en Eikberg II.
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Ook interessant

Straatnamen Bavel
Straatnamen Bavel 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Verbouwing kasteel door Jan IV
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het ...
Bouwwerken
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
Klooster St.Catharinadal verhuist naar Breda
Norbertinessen stichtten rond 1270 het klooster Sint-Catharinadal in W...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief