Vrijmetselaarsloge "het vrije geweten"

Voorwerpen
1791
  • Mooto vrijmetselaars  

Het Vrij Geweeten is de oudste nog bestaande vereniging van Breda. Met het stamnummer 25 is het een van de vroegste vrijmetselaarsloges in Nederland. Het Vrij Geweeten werd opgericht in 1791. De zeven oprichters vormden een gemêleerd gezelschap. Een van de oprichters was de Weense arts of toch kwakzalver Frans Antoine Mesmer, ontdekker van het dierlijk magnetisme. Het motto van de loge was ontleent aan Horatius: 'Dit zij ons een schutsmuur: een vrij geweten te hebben en niet te verbleken door bewustzijn van schuld.' Een motto dat paste in de tijd van de Franse Revolutie, maar ook goed aansloot bij het gedachtegoed van de vrijmetselarij. De loge is nu gevestigd aan de Ginnekenweg en telt vijftig leden.

Ook interessant

Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015
Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de...
Archeologie
Waarneming Nassaustraat 1
In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassa...
Archeologie
Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief