Schuilkerk in 'De Wereld'

Bouwwerken
1652
  • Hoekpand Vismarktstraat/Schoolstraat was schuilkerk  

Na 1648 was de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst voorgoed verboden in en om Breda. Vier jaar later werden in de stad vier schuilkerken ingericht. Eén van die panden bestaat nog steeds, het huis 'De Wereld op de hoek' van de Vismarktstraat en de Schoolstraat. Aan de zijde van de Schoolstraat is te zien dat het een erg diep pand is. Een hoekhuis met twee toegangen werd als een ideale kerkgelegenheid beschouwd. Vermoedelijk is het huis als schuilkerk gebruikt tot 1666. Het gebouw was provisorisch ingericht als kerkruimte. Boven het altaar hing een kersttafereel dat afkomstig was uit de Grote Kerk. Rondom waren aan de muren lappen stof gehangen om te voorkomen dat de kerkbezoekers hun kleren wit zouden maken als ze tegen de muur leunden.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Vismarktstraat 2, 4811WE Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief