Programma erfgoed 2019-2025

Grondstof header Grondstof header

Programma erfgoed 2019-2025

In de inleiding (hoofdstuk 1) van deze nieuwe visie ‘Grondstof voor de toekomst. Programma erfgoed (2019-2025)’ schetsen we de context van het nieuwe erfgoedbeleid. Waar komen
we vandaan en waar willen we naar toe? Daarnaast introduceren we hier het begrip Collectie Breda. De Collectie Breda vormt de basis voor het nieuwe erfgoedbeleid. Dit nieuwe beleid
kent vier pijlers: beleving, kennis, beheer en ontwikkeling. Elke pijler wordt in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven.

In hoofdstuk 2 (Ons erfgoed…een beleving!) beschrijven we hoe erfgoed bijdraagt aan de beleving in de stad. Voor de beleving van erfgoed zijn de volgende elementen onlosmakelijk
aan elkaar verbonden: het historische verhaal, citymarketing, en de fysieke omgeving.

Vervolgens geven we in hoofdstuk 3 (Ons erfgoed…een bron van kennis!) aan hoe we erfgoed als bron van kennis versterken. Dit doen we door de dynamiek van de Collectie Breda
te benadrukken, erfgoedkennis en -educatie te vergroten, en de collectie te ontsluiten.

In hoofdstuk 4 (Ons erfgoed…we zorgen er goed voor!) gaan we in op het zorgvuldige beheer, behoud en bescherming van ons Bredaas erfgoed. Hierbij bouwen we voort op
wet- en regelgeving en beleid, maar sluiten we ook aan bij nieuwe maatschappelijke opgaven.

Tot slot zetten we in hoofdstuk 5 (Ons erfgoed…altijd in ontwikkeling!) in op erfgoed als onderlegger voor ruimtelijke (her)ontwikkeling van de fysieke omgeving. We treden hierbij in
dialoog met andere partijen en hebben oog voor de duurzaamheid van erfgoed.

Kortom, in deze erfgoedvisie beschrijven we hoe we de komende jaren ons erfgoed inzetten als grondstof voor de toekomst. De verschillende onderwerpen die in deze visie aan bod
komen zijn in een wordcloud verwerkt. Zo wordt inzichtelijk waar de focus de komende jaren ligt.

Download hier de nota.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven