Oude en Nieuwe Beekhoek (Ulvenhout)

Gebieden
1500 tot heden
1344 1344

De Kouwelaarsevonder, het bruggetje over de Chaamse Beek in de Oude Beekhoek, 1985. Foto J.A.M. Grauwmans. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het pad vanaf de Chaamseweg langs de boerderij de Beekhoek werd volgens Jansen in de volksmond al vanouds eveneens de Beekhoek genoemd. Het pad maakte in het verleden deel uit van het Voetpad naar Baarle, dat op de Pennendijk begon, de Chaamseweg kruiste en vervolgens ter hoogte van de herberg de Jager weer aansloot op de Heistraat. Dit pad werd ook wel de Hoge Pad genoemd. In 1975 kreeg een nieuwe straat de naam Nieuwe Beekhoek en het pad de naam Oude Beekhoek.

Beekhoek

De toponymist Chr. Buiks geeft een vermelding Tot Ulvenhout over de beecke inden hoeck aldaer, noort de beecke, uit 1695. In 1779: Ter plaatse genaamd den Beekhoek. Als naamsverklaring geeft Buiks hoek gevormd door de Chaamsche Beek en de weg naar Chaam. Of wordt hier bedoeld hoek in de betekenis van uithoek, aan de overkant van de beek, zoals in 1695?

Het Hoge Pad

De historisch-geograaf Karel Leenders tekent de Oude en Nieuwe Beekhoek op zijn kaart in de cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda als het Hoge Pad, een oversteek van de hoeve Steenland over het dal van de Chaamse Beek. Buiks noemt dit pad ook het Hoge Pad. Een alternatieve naam is het Voetpad naar Baarle: de voetpad nae Baerlewaert in 1555.

De Kouwelaarsevonder

Het bruggetje waarmee dit pad de Chaamse Beek kruist heet de Kouwelaarsevonder. Buiks: op couwelaer aende vonder, 1519. Een vonder is een primitief bruggetje. In 1701: Tot den voetpadt toe die gaet naer den Couwelaersen vonder.
De legger van de openbare wegen en voetpaden (een registratie van openbare wegen) van Ginneken en Bavel, opgemaakt door de gemeenteraad in 1880, vermeldt: Voetpad van den Heuvel over Cauwelaar naar de Provinciale Grindweg, met een houten vondel, lang 4,40 meter, breed 0,35 meter, met houten leuningen, over de Engelandsche Beek (....) Den Heuvel is een onderdeel van de huidige Pennendijk. De Provinciale Grindweg is de Chaamseweg. De Engelandsche Beek is de Chaamse Beek.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 4, Ulvenhout en deel 5 Ulvenhout en Geersbroek.
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken, 1997).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven