Opgraving Oosterhoutseweg 2008 en 2009

Archeologie
1400 tot heden
1 / 2
  • Archeologisch veldwerk langs de Oosterhoutseweg  
  • 7
    Locatie Archeologisch onderzoek  

In de zomer van 2009 werd er langs de Oosterhoutseweg, tussen de Nieuwe Kadijk en de Langelaar een archeologisch onderzoek uitgevoerd, parallel aan de rijbaan. Het aantal aangetroffen sporen was beperkt en lijken uit de negentiende en twintigste eeuw afkomstig te zijn. Een aantal greppels is terug te vinden op het kadastraal minuutplan van 1824, evenals een akkerweggetje waarvan de sintelverharding in het profiel van de werkput zichtbaar werd. Het was helaas niet mogelijk om de oudste ophogingen van het wegvlak te dateren. Ten tijde van het onderzoek werd er op het kruispunt van de Langelaar en de Oosterhoutseweg een strook kasseienbestrating onder het asfalt aangetroffen uit de beginfase van deze zgn. "Napoleonsweg" (zie ook het erfgoedweb artikel over de Oosterhoutseweg).

In het voorjaar van 2008 heeft er op terrein tussen de Heistraat en de Oosterhoutseweg archeologisch onderzoek plaatsgevonden voorafgaand aan een nieuwbouwproject. Een belangrijk onderzoeksdoel was het vinden van sporen van de door Leenders veronderstelde  ontginning van de woeste gronden vanaf de Heistraat.  In de sleuven werden perceleringsgreppels gevonden uit diverse perioden. Omdat er maar een paar vondsten zijn aangetroffen konden de greppels niet nauwkeurig worden gedateerd maar de kans is aanwezig dat dit inderdaad laatmiddeleeuwse ontginningsgreppels zijn. Qua oritatie kwamen de greppels namelijk overeen met de ontginningsindeling zoals Leenders deze heeft voorgesteld. Verder werd er op het terrein de sporen van een schuur aangetroffen uit de 16de/17de eeuw, die haaks op de Heistraat stond.

Ook interessant

Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden

Locatie

Oosterhoutseweg (circa 1a), 4847 TA Teteringen

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief