Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)

Gebieden
1800 tot heden
  • De Onbenoemdedreef op een stadsplattegrond van Falkplan uit de jaren 1990. Dit is een van de eerste plattegronden waar deze merkwaardige naam op staat.  

De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende namen als Huisdreef en Torendreef. Maar er ligt hier ook een dreef met de naam Onbenoemdedreef. Wie verzint nou zo'n naam?
De Onbenoemdedreef loopt ongeveer oost west. Hij ligt ten zuiden van de Kruisdreef en loopt van de Huisdreef naar de oostrand van het bos. Hij komt nog niet voor op de kaart van het Ulvenhoutsebos van 1783, maar hij staat wel aangegeven op het minuutplan van het kadaster van 1827, maar nog zonder naam. De dreef staat ook aangegeven op de kaartjes van het Ulvenhoutsebos in  Breda en omstreken in woord en beeld uit respectievelijk 1906, 1911 en 1921, maar nog steeds zonder naam.
Op de huidige stadsplattegrond van Falk staat hij wel aangeduid, met de merkwaardige naam Onbenoemdedreef. Het is niet bekend wanneer deze naam ingevoerd is.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 4, Ulvenhout en deel 5 Ulvenhout en Geersbroek.
Gerard Otten, De namen van de dreven in het Ulvenhoutsebos, Deel een, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2009, nummer 3, Deel twee in jaargang 2010, nummer 2 en Deel drie in jaargang 2010, nummer 3.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief