Midden Steentijd

Archeologie
-10500 tot -5300
  • Collectie verhagen, 494-1: spits, feuille de gui, 494-2: spits, ongelijkbenige driehoek  

In de Midden-steentijd leefden de mensen nog niet op vaste locaties, ze trokken rond op zoek naar geschikte tijdelijke woonplekken waar gejaagd, gevist en verzameld kon worden. Werktuigen in deze periode werden veelal van vuursteen gemaakt. Het vuursteen is aangevoerd vanuit de Ardennen, Duitsland of het nog niet ondergelopen Noordzeebekken. De herkomst van het vuursteen leert ons over de afgelegde afstanden en de contacten die er waren.   Langs Markdal en Bijloop zijn in Breda vindplaatsen uit de midden-steentijd bekend.   Langs de Princenhagelaan ligt één mesolithische vindplaats. Door middel van een pollenonderzoek van de veenlagen kon een beeld worden verkregen van het landschap. In het mesolithicum voerde de Bijloop veel water af. Het omliggende landschap was bedekt met een dicht loofbos. In het beekdal was een elzenbos. Op de hogere delen van het landschap was dennenbos aanwezig. Er zijn fragmenten van verschillende werktuigen gevonden zoals spitsen, geretoucheerde klingen, schrabbers, een steker en een als boor gebruikte stekerafslag. Op deze locatie werden daarmee verschillende activiteiten uitgevoerd. Er was hier dus geen sprake van een kortstondig gebruikt kamp. Mensen hebben hier ofwel een langere, aaneengesloten tijd vertoefd (variërend van enkele dagen tot enkele maanden), ofwel ze zijn hier gedurende een lange periode meerdere keren teruggekomen om verschillende activiteiten uit te voeren. Tot die activiteiten behoorden de jacht, het schoonmaken en bewerken van huiden en leer en gaten boren in een onbekend materiaal. Onder het gedeeltelijk intacte loopniveau is een waterkuil aangetroffen. 

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter