Lutherse Gemeente

Personen
1637
  • Predikantenbord Lutherse Kerk  

Over het ontstaan van de lutherse gemeente in Breda is weinig bekend. Het wordt gesteld tussen 1556 en 1566. In 1579 werd aan de lutheranen de Spilschuur in de Nieuwstraat toegewezen. In 1581 werd het lutheranisme opnieuw verboden. Na 1590 werd er weer gepreekt. In 1619 werd een schuur gehuurd in de Waterstraat om als kerkgebouw te dienen. Daarna werd een huis in de Nieuwstraat gekocht. In 1625 verdween de lutherse kerk weer uit Breda, om uiteindelijk in 1637 definitief terug te keren. De lutherse schuilkerk uit 1786 in de Veemarktstraat is de enige schuilkerk die nog als zodanig in gebruik is.

Ook interessant

Doopsgezinde kerk Boeimeer
Kerk van de Doopsgezinde gemeente Breda...
Bouwwerken
Lutherse schuilkerk
Lutherse schuilkerk 1786 tot heden
De reformatie begon in 1517 toen Luther zijn stellingen aansloeg aan d...
Bouwwerken
Schuilkerk in de Waterstraat
In 1685 werd begonnen met de inrichting van een nieuwe rooms-katholiek...
Bouwwerken
Schuilkerk in 'De Wereld'
Na 1648 was de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst voorgoed...
Bouwwerken
Avondmaalsbekers
De Rooms-Katholieke Kerk leert dat tijdens de eucharistieviering het ...
Voorwerpen
Eerste hervormde predikant in Breda
In de tweede helft van de zestiende eeuw viel de ene katholieke volksk...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief