Luce Paulussen

Personen
1927 tot 2017
5025cf3355085012023fa19f64f7b4f6 5025cf3355085012023fa19f64f7b4f6

Luce Paulussen achter haar wethouderszetel in de raadszaal in 1982. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)

Eerste vrouwelijke wethouder van Breda

Sociaal betrokken

Luce Paulussen werd in 1927 geboren in Rekem in Belgisch Limburg als oudste dochter in het gezin. Al jong voelde ze zich sociaal betrokken. Haar eerste functie was dan ook in het jeugd- en jongerenwerk. Naast haar werk studeerde zij sociale pedagogiek aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg. In 1964 kwam ze naar Breda als stafdocente aan de Sociale Academie Markendaal. Via de PAK, het samenwerkingsverband van de PvdA, de PPR en de Katholieke werkende Jongeren deed ze in 1970 haar intrede in de Bredase gemeenteraad. In 1974 stapte ze over naar de PvdA en werd ze fractievoorzitter. In februari 2017 is ze op 89 jarige leeftijd overleden

Wethouder

In 1978 werd ze wethouder met als portefeuille Sociale Zaken, Volksgezondheid, Woningtoewijzing, Coördinatie Welzijnsbeleid, Minderhedenbeleid, Emancipatiebeleid en Woonwagenbeleid. Ze was niet trots op het feit dat ze de eerste vrouwelijke wethouder was, zei ze, maar ze vond het jammer dat ze nu pas de eerste was. Het was een uitdaging, maar ook het begin van een moeilijke periode. Ze moest zich zien te handhaven in een door mannen gedomineerde wereld. Als ze met een ambtenaar ergens heen ging dachten ze altijd dat ze zijn secretaresse was. Ze maakte zich vooral sterk om de positie van de vrouw te verbeteren. Vrouwen hadden immers een duidelijke achterstand op diverse terreinen van het maatschappelijk leven, zeker op gemeentelijk niveau.

’Feminisering’ van de maatschappij

Zij vond dat er een accent moest worden gelegd op de bewustwording van vrouwen en op de herwaardering van zogenaamde vrouwelijke eigenschappen, de ’feminisering’ van de maatschappij. Eind 1978 opende zij het nieuwe Vrouwenhuis aan de Pasbaan. Na twee jaar wethouderschap werd haar gevraagd te solliciteren naar een burgemeestersfunctie in een van de omliggende gemeenten. Ze zou zeker in aanmerking komen, maar ze besloot bewust niet te solliciteren, zei ze, want ze wilde eerst haar karwei afmaken. In 1981 zorgde ze voor grote consternatie in het College van Burgemeester en Wethouders door al haar afspraken af te zeggen om mee te doen aan een Vrouwenstaking in het kader van de Abortuswet en geweld tegen vrouwen. Dat was nog nooit eerder vertoond. In 1982 diende zij haar ontslag in als wethouder. Zij erkende dat vier jaar te kort was om werkelijk nieuw beleid in gang te zetten en zij vond het spijtig dat er geen vrouw in het nieuwe college zat, een ‘mannencollege’.

Woonwagenbewoners

Ook haar inzet voor de Bredase woonwagenbewoners heeft voor veel ophef gezorgd. In 1983 werd het grote woonwagenkamp aan de Terheijdenseweg opgeheven en werden er zeven kleinere kampen gemaakt. Bewoners van de wijk Ruitersbos spanden een rechtszaak aan op de komst van een woonwagenkamp in hun nabijheid te voorkomen. ‘Ik ben nog steeds blij dat ik dit heb doorgezet, al heeft me dit de politieke kop gekost’, zegt ze.

Geen volgzaam type

Luce Paulussen is nooit een volgzaam type geweest, zegt ze en ze weigerde zich bij de gevestigde orde aan te sluiten. Ze weigerde water bij de wijn te doen voor haar eigen politieke carrière. Had ze dat wel gedaan, dan was ze wellicht in aanmerking gekomen voor een burgemeesterspost. In 1997 ontving zij de eerste Emancipatieprijs Noord-Brabant en in 2005 de Hertog Jan-onderscheiding. We kunnen wel zeggen dat Luce Paulussen, de eerste vrouwelijke wethouder van Breda, het symbool is van de vrouwenemancipatie in Breda,

Literatuur

Cora van Beek, Heftige vrouwen, ‘Die tot Breda in vreucht wil leven, die moet de vrouwen de overhant geven’ (Breda, 2010).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven