Kerkpad (Zandberg)

Gebieden
1927 tot heden
STR359 Kerkpad 19630263 STR359 Kerkpad 19630263

Verdwenen bebouwing aan het Kerkpad. Links boven het dak de toren van de H. Hartkerk aan de Baronielaan (foto: A.A.M.Th. Kanters ,coll.Stadsarchief id.19630263)

Het Kerkpad is een van de meest intieme dorpsachtige straatjes in de Zandberg. Vanaf de Baronielaan komen we door een poort in dit sfeervolle woonstraatje. Het komt op het minuutplan van het kadaster van 1824 al voor als een doodlopend zijwegje van de tegenwoordige Zandbergweg. In of iets vóór 1894 zijn hier de eerste huizen gebouwd. Het pad is dus ouder dan de Baronielaan en het wordt dan ook door deze straat in twee stukken gesneden. Tegenover het Kerkpad bevindt zich aan de Baronielaan een steeg tussen de huizen, tegenwoordig het Heilig Hartplein genaamd.

De aanleg van de Baronielaan werd aanbesteed op 17 november 1897. In 1898 was de aanleg in volle gang en in 1900 was de aanleg voltooid. Op 22 juni 1900, de feestdag van het Heilig Hart van Jezus, werd de eerste steen gelegd voor de kerk van het Heilig Hart van Jezus aan deze Baronielaan. Op 18 december 1900 werd de kerk ingezegend en op 3 juni 1901 werd de kerk gewijd door de bisschop van Breda.

In de ledenlijst van de Broederschap van het Heilig Hart van rond 1900 staat het straatje aangeduid als Baronielaan, Poort Bilsen. Oude mensen kunnen het zich nu nog herinneren als de poort van Van Bilsen of de Bilsepoort. Van Bilsen was een hovenier die op de hoek van de Zandbergweg woonde en de eigenaar was van de huisjes.

STR359 Kerkpad JVG19911129006
Het Kerkpad in de richting van de Baronielaan 1991 (Foto: Johan van Gurp, coll. Stadsarchief Breda id. JVG19911129006)

In het register van verpachte plaatsen van de Heilig-Hartkerk komen we het straatje al in 1903 tegen als de Kerkstraat. Deze naam komt ook voor op latere plattegronden. Tot 1927 waren de huizen echter genummerd aan de Zandbergweg. Deze Kerkstraat heeft zijn naam uiteraard ontleend aan de Heilig-Hartkerk.

Na de annexatie van 1927 werd de naam Kerkstraat, wegens de reeds bestaande Kerkstraat in Breda, gewijzigd in Kerkpad. In 1943 werd het straatje, dat tot dan toe een eigen weg was geweest, door de gemeente van de eigenaren overgenomen.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Gerard Otten, 100 Jaar Baronielaan, Boulevard Breda Mastbosch, 1897-1997 (Breda, 1997).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven