Hazeldonk

Gebieden
1300 tot heden
1212 1212

Het plaatsnaambord van Hazeldonk. Foto: Marion de Milliano.

Ten zuiden van Breda ligt, aan de grens met Belgi(tegenwoordig de deelstaat Vlaanderen) het bedrijventerrein Hazeldonk. Hazeldonk vormt een soort slurf van het grondgebied van Breda. Op sommige punten is deze uitstulping niet breder dan enkele honderden meters, terwijl het grondgebied van de gemeente op deze manier bijna zo zuidelijk reikt als Zundert. Het begin van de bebouwde kom hier wordt aangegeven met blauwe borden met witte letters Hazeldonk, gemeente Breda. Hazeldonk is dus een officie plaatsnaam. De straat Hazeldonk omvat het gehele bedrijventerrein

Bedrijventerrein Hazeldonk

Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning Boudewijn van België de nieuwe autoweg tussen Breda en Antwerpen, de E-10 (tegenwoordig de E-19). Aan de grensovergang werd echter geen douanekantoor geopend, al het vrachtautoverkeer moest gebruik blijven maken van de oude rijksweg via Wuustwezel en Zundert. Uiteindelijk werd alsnog in 1984 de douanepost Breda autoweg in Hazeldonk geopend. Op initiatief van provinciale staten van Noord-Brabant werd bij het douanekantoor een distributiecentrum tot stand gebracht. Aan de andere kant van de autoweg, op Belgisch grondgebied, ontstond tezelfdertijd de transportzone Meer.

Het gehucht Hazeldonk

Het bedrijventerrein Hazeldonk ontleent zijn naam aan het gehucht van die naam ten westen ervan. Burgemeester J.W.A. Gommers, verklaart de naam Hazeldonk uit donk, dat is een hoogte in of nabij een moeras en hazel, dat is een verkorting voor hazelaar. Het gehucht Hazeldonk grenst volgens hem tegen de moerassen van de Hazeldonkse Aard aan de ene en de vallei van de Hazeldonkse Beek aan de andere kant. Het is daarom inderdaad een donk. Deze zal bedekt zijn geweest met hazelarenbos.

Hazelaren op zandige opduiking in moerassig gebied

De toponymist Chr. Buiks heeft verschillende vermeldingen gevonden van Hazeldonk. De oudste is reeds uit 1303: apud Haseldonck in parochia de Rysbergen. Alleen de spelling varieert: Haseldonc (1332), Haseldonck (1474), Haeseldonck of Haesseldonck (1711), Haseldonq (1719) en Haasendonk (1759). Buiks verklaart het eerste lid van de naam als de verkorte vorm van hazelaar, een zeer bekende struik van vochtige, redelijk vruchtbare grond en het tweede lid als de bekende donk, zandige opduiking in moerassig gebied.
Op het bedrijventerrein Hazeldonk bestond voorheen een groot aantal straatnamen. De bedrijven vonden dit echter maar lastig. Op 29 juni 1995 besloot de gemeenteraad van Rijsbergen daarom de straatnamen te wijzigen in Hazeldonk zonder meer. In 1997 werd Hazeldonk geannexeerd door Breda.

Literatuur

Chr. Buiks en J. Buiks-Hendrickx, Veldnamen in Rijsbergen (Rijsbergen, 1986-1990), 6 delen.
J.W.A. Gommers, Beschrijving van Rijsbergen (Den Bosch, 1909).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda 1.
Gerard Otten, De straatnamen van Hazeldonk, gemeente Breda, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2007, nummer 3 en

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven