De Mauritsstraat

Gebieden
1880 tot 1890
  • Mauritsstraat  

Eén van de eerste straten die aangelegd werd volgens het ontwerp van Van Gendt was de Mauritsstraat. In 1871 werden de aarden baan en de bouwterreinen aan de westzijde opgeleverd. In 1877 kreeg de straat zijn naam en werden de terreinen geveild. De straat is genoemd naar het voormalige ravelijn Prins Maurits. Veel kavels werden gekocht door aannemers of architecten en met meerdere huizen bebouwd. De straatwanden van de Mauritsstraat kwamen gereed tussen 1880 en 1890. De architectuur is veelal eclectisch. Hierbij maakte de architect naar believen gebruik van kenmerken van de verschillende neostijlen. Op het midden van de straat werd een plantsoen met een dubbele rij bomen aangelegd. Dit plantsoen is het enige in de omgeving dat zich heeft weten te handhaven. Voorheen waren hier ook bloemperken te bewonderen

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief