De Mauritsstraat

Gebieden
1880 tot 1890
  • Mauritsstraat  

Eén van de eerste straten die aangelegd werd volgens het ontwerp van Van Gendt was de Mauritsstraat. In 1871 werden de aarden baan en de bouwterreinen aan de westzijde opgeleverd. In 1877 kreeg de straat zijn naam en werden de terreinen geveild. De straat is genoemd naar het voormalige ravelijn Prins Maurits. Veel kavels werden gekocht door aannemers of architecten en met meerdere huizen bebouwd. De straatwanden van de Mauritsstraat kwamen gereed tussen 1880 en 1890. De architectuur is veelal eclectisch. Hierbij maakte de architect naar believen gebruik van kenmerken van de verschillende neostijlen. Op het midden van de straat werd een plantsoen met een dubbele rij bomen aangelegd. Dit plantsoen is het enige in de omgeving dat zich heeft weten te handhaven. Voorheen waren hier ook bloemperken te bewonderen

Ook interessant

Archeologische beleidskaart
Archeologische beleidskaart -12000 tot heden
Op de Archeologische beleidskaart zijn de aanwezige archeologische ...
Gebieden
Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015
Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de...
Archeologie
Waarneming Nassaustraat 1
In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassa...
Archeologie
Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief