Daasdonkseweg (Ulvenhout)

Gebieden
1300 tot heden
1355 1355

Het laantje dat de verbinding vormde tussen het landgoed Daasdonk en het landgoed de Blauwe kamer in 1969. In 1987 werd het afgesneden door de aanleg van de autoweg. Foto: Frans Brekelmans. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

De Daasdonkseweg loopt van de Galderseweg naar de Strijbeekseweg en kruist de rivier de Mark met de Schele Brug. Het gedeelte ten oosten van de Mark kreeg in 1947 van het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken de naam Daesdonckseweg. Het gedeelte ten westen van de Mark werd door het gemeentebestuur van Breda in 1957 Daasdonk genaamd. Daasdonkseweg zou juister geweest zijn. In 1987 werd de weg, vanwege de aanleg van de autoweg, over een aanzienlijke lengte verlegd naar het zuiden. Formeel behoort de Daasdonkseweg tot de gemeente Alphen-Chaam.

Daasdonk

Volgens de toponymist Chr. Buiks valt Daasdonk onder Galder.Het eerste lid van Daasdonk zal ontstaan zijn uit samensmelting van het lidwoord met Aa's. Daasdonk is dus de donk gelegen aan het water de Aa. De rivier de Mark werd ook wel aangeduid met de naam Aa. Dit was eens ook de algemene naam voor waterlopen. Donk betekent zandige opduiking in moerassig gebied.

Kasteel

Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders wordt Daasdonk voor het eerst vermeld tussen 1327 en 1339. Vermoedelijk behoorde heel de smalle strook tussen de westelijke beekdalbegeleidende weg en de Mark vanaf ongeveer Nieuwenhuis naar het zuiden op een of andere wijze tot het goed Daasdonk. Ook de visrechten op de Mark langs dit terrein hoorden aan Daasdonk. Dit goed was gedeeltelijk een leen van Breda. Later werden uit het goed Daasdonk de hoeven Blauwe Kamer, Nieuwenhuis en Schoondonk afgesplitst. Tot in de vijftiende eeuw bleef Daasdonk in handen van het geslacht Van der Daasdonk.
Rond 1700 richtte de uit Schotland afkomstige eigenaar George Lauder de ruime omgeving in. Vanaf het kasteel werd een dreef recht op de toren van Rijsbergen getrokken. Dwars daarop kwam een 1600 meter lange tweede dreef. Ten opzichte van dit assenkruis werd de rest van het terrein ingericht. Een gedeelte van dit drevensysteem ligt in de huidige situatie ten noorden van de autoweg.
Het kasteeltje brandde in 1831 af en werd niet herbouwd. In de er naast gelegen boerderij, die in 1832 afbrandde maar herbouwd werd, zijn enkele bouwelementen van het kasteel verwerkt. De grachten werden na 1950 dichtgegooid.

Literatuur

F.A. Brekelmans, Daasdonk onder Ginneken, in Jaarboek de Oranjeboom XXXVII (1984).
Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983-1988 en 1996), deel 21, 22 en 23, Galder.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven