Verfijn op:

Tombe van Jan III van Polanen
Het graf van Jan III van Polanen ( 1394) is, in tegenstelling tot de t...
Voorwerpen
Personen
Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Burgemeesters- portretten
In het stadhuis bevond zich vroeger een serie portretten, geschilderd ...
Voorwerpen
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
Belgiëplein en Belgische buurt Hoge Vucht
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Opgraving  Moleneind 14    2009
In het voorjaar van 2009 is er op de hoek van het Moleneind en de Wild...
Archeologie
Nieuwe Dijkje (Teteringen)
Het Nieuwe Dijkje is een zandweg in de Lage Vucht tussen de Zwarte Dij...
Gebieden
Dina met de dartele ogen
De meest bekende rosse buurt in Breda was vanouds de Keizerstraat, het...
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden