Verfijn op:

Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Noodmunten
Noodmunten 1577 tot 1625
Tijden van crisis worden vaak weerspiegeld in gehanteerde valuta of mu...
Voorwerpen
Processie naar Kevelaar
Na de Vrede van Munster van 1648 mocht de katholieke godsdienst niet m...
Gebeurtenissen
Voorwerpen
Burgemeester Guljé
Burgemeester Guljé 1893 tot 1907
Eduard Hendrik Antonius Guljé (1836-1908) volgde in 1871 zijn vader op...
Personen
Dorpstraat (Ulvenhout)
Dorpstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
De verklaring van de straatnaam Dorpstraat in Ulvenhout lijkt eenvoudi...
Gebieden
Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Grafurn met dekschaal
Op Steenakker werd een vrijwel ronde grafkuil onderzocht met een diame...
Voorwerpen
Kapucijnenklooster
Kapucijnenklooster 1889 tot heden
In 1889 werd het Kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat ingewijd....
Bouwwerken
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie
Gerechtsgebouw: de scheiding
Het voormalige gerechtsgebouw is ontworpen door Willem Cornelis Metzel...
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken