Andries Vierling

Personen
1507 tot 1579
E1e8338b7e159e4f856ba90031ba3ac7 E1e8338b7e159e4f856ba90031ba3ac7

In Nederland neemt de waterstaat - bescherming tegen het water en land winnen uit water - een belangrijke plaats in. In de geschiedenis van de waterstaat wordt het boek ‘Tractaet van Dyckagie’ van Andries Vierling of Vierlingh, beschouwd als het begin van de theoretische waterbouwkunde. Deze Andries Vierling is waarschijnlijk geboren in Breda. Zijn vader ligt namelijk begraven in de kooromgang van de Grote Kerk van Breda met in de buurt ervan een fraaie gedenksteen.

Steenbergen of Breda?

Andries Vierling moet geboren zijn rond 1507. Officieel is zijn geboorteplaats niet bekend. Volgens het grafschrift van zijn vader was zijn vader rentmeester en raadsheer van graaf Hendrik III van Nassau en de prinsen van Oranje, René van Chalon en Willem van Oranje. Zijn vader zal dus een groot deel van zijn leven in Breda hebben gewoond en is daar in 1546 overleden. Andries is er daarom naar alle waarschijnlijkheid geboren of is kort na zijn geboorte ernaar toe verhuisd. Andries Vierling was schepen van Breda in 1536 en 1537. Daarna verhuisde hij naar Steenbergen, waar hij in 1537 benoemd werd tot rentmeester. Steenbergen viel toen, net als Breda, onder de Nassaus. Hij bleef rentmeester tot 1567. In 1552 werd hij tevens dijkgraaf van de pas ingepolderde Graaf Hendrikpolder bij Steenbergen. Hij werd gevraagd adviezen te geven bij dijkzaken en inpolderingen in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en West-Friesland. Hij overleed in 1579.

Grondlegger van de theoretische waterbouwkunde

Kort voor zijn dood schreef hij het ‘Tractaet van Dyckagie’. Hierin gaf hij een technische verhandeling over het construeren van dijken naar de kennis van die tijd. Zijn boek is echter in die tijd niet uitgegeven. Het manuscript, werd pas in 1920 uitgegeven. In 1973 werd het nog eens herdrukt.
In Breda werd in 1961 de Vierlingstraat in de Hoge Vucht naar hem genoemd.

Literatuur

Thomas Ernst van Goor, Beschryving van stadt en lande van Breda (’s-Gravenhage, 1744).
Andries Vierlingh, J. de Hullu en A.G. Verhoeven, Tractaet van Dyckagie (Rotterdam, 1973).
G.W.C. van Wezel, Jos Koldeweij en Chris Booms, De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de grafkapel voor Oranje-Nassau te Breda (Zwolle en Zeist, 2003).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven